Annons

Oljesanering för 25 miljoner

Den omfattande oljesaneringen på gamla Emondstomten kan komma att kosta Landskronaborna smått svindlande 25 171 000 kronor. Det framgår av den slutredovisning som Lanskronahem lämnat till kommunen.

Det var i samband med rivningen av Emonds gamla industribyggnad som oljan upptäcktes i maj 2005. Det stora oljeutsläppet, närmare 400 kubikmeter, kom från två oljecisterner som fanns på området, en byggd 1947 på 47 kubikmeter och en byggd 1949 på 80 kubik.

Annons
 

De gamla cisternerna misstänktes ha läckt ut eldningsolja på ett 7 000 kvadratmeter stort område och enligt de första beräkningarna skulle saneringkostnaden stanna vid cirka tio miljoner kronor.
– Under saneringens gång så upptäckte vi att oljan spridit sig ut till intilliggande gata och därför tvingades vi gräva upp ett betydligt större område än vad som var tanken från början och därmed steg också kostnaderna, konstaterar Martin Persson, fastighetsansvarig på Landskronahem och förutom den komplicerade saneringen har Landskronahem stämt de tidigare ägarna, Trianon Fastighetsbolag som ägs av Öhmans Fondkommission, som ansvariga för de omfattande oljeutsläppen.

Det var efter att provtagning på oljans svavelhalt visade att den inte kan vara äldre än 1990 som Landskronahem valt att stämma de tidigare fastighetsägarna för kostnaden av saneringen. En första förberedande förhandlingsomgång vid miljödomstolen i Växjö hölls i början av året och sedan dess har ingenting hänt.
– Det enda jag hört är att motparten bytt försvarare, i övrigt ingenting, poängterar Martin Persson och tillägger att domen kan få prejudicerande verkan på framtida saneringsmål.

– Det finns inga tidigare fall som avgjorts i domstol, de har slutat med förlikning. Vi får se om det här blir ett fall för domstolen när vi når så långt och i så fall handlar det om ett prejudikat, betonar Martin Persson och Landskronahems styrelse konstaterar att utfallet av processen i nuläget är omöjlig att ange.

Även om Landskronahem lämnat över marken till kommunen så är det bolaget som driver den rättsliga processen vidare och skulle den inte ge någon ekonomisk utdelning blir det Landskronaborna som får stå för saneringskostnaden via skattsedeln.

Den aktuella tomten skall nu användas för bostadsbyggande och nyligen antog byggnadsnämnden detaljplanen som innebär att HSB Landskrona tillsammans med Kristineberg Fastigheter AB exploatera området och bygger 86 lägenheter i fem olika hustyper, bland annat ett höghus på 15 våningar.

Går allt enligt planerna projekteras området under hösten och byggandet börjar nästa år.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser