Annons

Bun ska bli effektivareFörvaltningschef Ylva Runnström tar hjälp av revisionsfirman Ernst & Young för att få bättre struktur inom individ- och familjeomsorgen.

Genom en ökad tydlighet och färre projekt och andra aktiviteter skall effektiviteten förbättras inom Barn- och ungdomsnämnden.

Det hoppas förvaltningschef Ylva Runnström som när hon fick uppgifter om ett befarat underskott i storleksordningen 20 miljoner kronor beställde en granskningsrapport från Ernst & Young för en ”Kartläggning av uppdrag och arbetssätt inom Område IFO, Resurs och Stöd”
Den är nu klar och vi har haft en första information för politiker i nämnden, förklarade Ylva Runnström när hon tillsammans med utredarna Irene Dahl och Lars Eriksson redogjorde för rapportens innehåll.

Annons
 

Hela budgeten för bun omfattar 600 miljoner kronor och av dessa går 100 till IFO, individ och familjeomsorgen. Vad vi vill göra med den här kartläggningen är att undersöka om vi arbetar på effektivast och bästa sätt, berättade hon och menar att kartläggningen ger vid handen att så kanske inte alltid är fallet.

– Det finns väldigt många olika projekt och aktiviteter inom IFO som i sig är ambitiösa, men där uppföljningen och nyttan kanske inte alltid är självklar, informerade Irene Dahl som inte ville påstå att personalen arbetar ineffektivt.

– Men kanske har man i vissa fall för hög ambitionsnivå som kan kasta grus i maskineriet när det gäller grundverksamheten.

Det var för två år sedan som Arbets- och socialnämnden försvann och barnen fördes över till bun i form av IFO och de vuxna till Vuxenförvaltningen. Ambitionen var att få ett helhetsgrepp om barnens situation.

– Här måste vi bli tydligare och visa för medborgarna vad det är som vi kan erbjuda för tjänster. I dag har vi en informerande verksamhet för föräldrar med små barn i Rådstugan, kanske kan det bli aktuellt med något liknande för tonårsföräldrar, funderade Ylva Runnström som ännu inte vet vilka projekt och aktiviteter som kan komma att försvinna.
– Det är för tidigt att säga, rapporten är bara ett underlag för vårt fortsatta arbete och tids nog kommer det också konkreta förslag. Förutom ett ekonomiskt underskott i mångmiljonklassen har inte mindre än 80 ärende inte blivit utredda inom lagstadgade fyra månader.

För att akut komma tillrätta med problemet har fyra nya handläggare anställts.
– Mot den bakgrunden är det viktigt att vi koncentrerar oss på vår kärnverksamhet och blir tydliga med vilka våra arbetsuppgifter är, poängterade Ylva Runnström som också hoppas på ett ökat ekonomiskt ansvar inom verksamheterna.

– Den ekonomiska medvetenheten kan absolut utvecklas och delegeras längre ut i organisationen, betonade Irene Dahl och kanske kan de första förslagen till konkreta åtgärder ligga klara redan vid nästa bun-möte.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser