Annons

Budgeten presenterad- Investeringar för hela 269 miljoner kronor

Den styrande Treklöverns första budget innehåller investeringar för hela 268, 8 miljoner kronor varav 207, 5 är skattefinansierade. Och för att klara de stora investeringarna kan det bli aktuellt att sälja av anläggningstillgångar för hela 146 miljoner kronor.
– Men det förutsätter att alla investeringar blir av och det händer knappast, poängterade kommunalrådet Tutti Johansson Falk, m, när hon tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg fp och Kjell Schöld, mp, i går presenterade budgetförslaget.

Budgeten domineras av stora satsningar inom exempelvis skolan som får ett tillskott på hela 14, 5 miljoner kronor, men också på omfattande investeringar som byggstart av ett nytt äldreboende, 40 miljoner, skolvillor i Häljarp och Glumslöv för 19 miljoner och ventrafikens flytt till Skeppsbron, 22 miljoner kronor.

Annons
 

Men några förslag till privatiseringar eller skattesänkningar finns inte med, istället reserveras två miljoner kronor av det förväntade resultatet på 5,8 miljoner för festligheter i samband med 600-årsjubileet 2013.
– Mitt mål är självklart att sänka skatten på sikt, men att komma med sådana förslag nu skulle vara direkt oansvarigt, menade Tutti Johansson Falk och Torkild Strandberg höll med.
– För mig är det inget självändamål att lägga en budget med ideologisk profil. De satsningar vi nu gör är nödvändiga för att vända kommunens negativa utveckling, menade han och Kjell Schöld poängterade att det är en budget med substans.
– Budgeten har en klar och konstruktiv profil.

Bland satsningarna märkas också en förstärkning på stadsbyggnadskontorets planavdelning med 1,5 miljoner kronor för att snabba på detaljplanearbetet.
– Vi måste få fram planer för nya bostadsområde som kan locka skattebetalare till kommunen, därför vill vi göra den här satsningen, förklarar Torkild Strandberg och tillägger att man också vill lägga två miljoner kronor på att hålla snyggare i centrum.
– Vill vi locka nya invånare och företag så måste centrum få en uppryckning och det är nu på gång.

Miljonregnet över skolan kommer att täcka buns underskott för det här året, men avsikten från Treklövern sträcker sig längre än så.
– Det sitter en utredning som ser över arbetsmetoderna och när den är klar så har vi förhoppningsvis bättre instrument för att klara utmaningarna inom såväl skola som socialtjänst, menade Torkild Strandberg.

Vad gäller pågående projekt så fortsätter både arbetsmarknadsprojektet ”Jobb istället för bidrag” och trygghetssatsningen i centrum.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser