Annons

Fritidsverksamheten ”Öppet Dammhag” riskerar nedläggning eftersom barn- och ungdomsnämnden måste spara pengar.
– Ännu så länge är det bara ett tjänstemannaförslag och inga beslut är fattade, förklarar förvaltningschef Ylva Runnström som till nästa bun-möte räknar med presentera förslag till hur besparingarna kan göras.
– Jag avvaktar en revisionsrapport och innan den är klar går det inte att säga något mera konkret.

Bakgrunden till besparingskravet är förvaltningens många utredningar som inte blivit slutförda inom fyra månader. Det handlar om närmare hundra utredningar och för att på allvar ta itu med uppgiften anställer förvaltningen ytterligare socialsekreterare och det är kostanden för dessa som måste hämtas in. I kronor handlar det om 800 000 kronor.

Annons
 

Chefen för område IFO, resurs och stöd, Stefan Lidberg har i en skrivelse analyserat närmare hur tjänsterna kan finansieras.

Han konstaterar att tjänsterna inte kan finansieras genom rationaliseringar inom förvaltningen, utan det handlar om att spara in på verksamheter som förvaltningen inte har lagstadgat ansvar för.

Stefan Lidberg poängterar att enheten för LSS-insatser kommer att få ökade uppgifter, på barnhabiliteringen kan inga nedskärningar göras utan att avtal sägs upp. Enheten för utredning och behandling är underdimensionerad och det är där som ytterligare tjänster behövs.

Återstår att plocka in 800 000 kronor genom att antingen lägga ner ”Öppet Dammhag” eller avveckla 2,5 tjänster inom Fält- och fritidsgruppen. Två åtgärder som Stefan Lidberg samtidigt höjer ett varnande finger för.
– Det finns en ökad risk att barn som i dag går på Öppet Dammhag kommer att ”driva” omkring i centrum och på biblioteket, poängterar han och när det gäller nedskärningar inom Fält- och fritidsgruppen så kan det innebära en ökad risk för ungdomsrelaterad brottslighet.
– Den sociala oron i centrala Landskrona och Häljarp kommer att öka. Därmed kommer anmälningarna till socialtjänsten också att öka liksom behovet av insatser, avslutar Stefan Lidberg.

Från socialdemokraternas sida kan man inte tänka sig att göra besparingar på dessa båda ungdomssatsningar.
– Nej, snarare behöver verksamheten utökas och vi kan inte tänka oss att lägga ner någon av verksamheterna, förklarar Eva Örtegren medan bun-ordförande Lisa Flinth, fp, vill avvakta den pågående utredningen.
Den får visa om vi jobbar på effektivast sätt eller om det finns möjlighet till förbättringar och innan dess vill jag inte ha någon åsikt, menar hon och säger samtidigt att budgetberedningen är väl medveten om att bun:s verksamhet är underfinansierad.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP


Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser