Annons

Journalisten och författaren Ove Torgny gästar Stadsbibliotekets hörsal kommande tisdag då han berättar om en sällsynt engagerad människa som reste strapatsrikt – till häst, nämligen Carl von Linné.

Med många roande citat ur Linnés egna reseberättelser skildrar han vad Linné var med om, men han berättar också vad dagens resenär kan se i Linnés spår. Att resa med Linné blir en kulturhistorisk upptäcktsfärd i 1700-talets Sverige.

Annons
 

Åtskilliga böcker som ges ut till jubileet 2007 vänder sig till specialintresserade. Men ”Linné genom Sverige” är sannolikt den bok som bäst tillgodoser en bred allmänhets intressen inför firandet av 300-årsminnet av Linnés födelse.

Ove Torgny, född 1935 i Skara, har efter historiska studier i Lund verkat som journalist och författare. Bland ett flertal böcker kan nämnas ”Linnés skånska resa berättad 250 år senare”. Han är också lokalhistoriskt engagerad i en serie hembygdsböcker om Ängelholm.

Klockan 19 hälsas allmänheten välkommen att ta del av hans berättelser och kostnaden är 20 kronor för de som ej är medlemmar i Bibliotekets Vänner.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser