Annons

Sista husen på Nyhamn

Att bostadsmarknaden är het i kommunen märks nu också på priserna och det är inte bara fastighetspriserna som stiger rejält, även markpriset har gått upp. Senaste exemplet på detta är byggföretaget Peabs markköp i Nyhamn där bolaget betalar 2 000 kronor kvadratmetern, att jämföra med tidigare pris på runt 1 400 kronor.

Förklaringen, enligt mark- och exploateringschef Anders Folkar är det stora intresset och den stabila marknaden.
– När Nyhamn började byggas var marknaden inte lika stabil.

Annons
 

I samband med exploateringen av Hällstorp i Glumslöv, där tre byggföretag, Peab/Brinova, Derome och JM, skall bygga 110 bostäder, finns också ett antal tomter för mer fri bebyggelse. Tomtpriset för dessa är satt till 850 000 kronor, vilket är betydligt högre än exempelvis på Västra Fäladen.
– Priset är satt efter en bedömning av den aktuella tomtpriser på marknaden och i priset ingår anslutningsavgift till va och andel i gemensamma tillfarter inom aktuella kvarter, konstaterar Anders Folkar.

Området kommer att bestå av tre småhusgrupper och i 13 tomter kommer köparen fritt att kunna välja hus och leverantör.
– Vi har skickat ut inbjudan om förvärv till de som står i kommunens tomtkö.

När det gäller den tredje etappen i Nyhamn så handlar det om två flerfamiljshus som kommer att ligga utmed Nyhamnskajen där fiskebåten Lilly ligger i dag och byggstart är planerad till före sommaren 2008.
Totalt handlar det om 46 lägenheter med bostadsrätt och husen blir fem våningar höga. Lägenheterna fördelas på åtta med två rum och kök, 26 med tre rum och kök och tolv med fyra rum och kök. Takvåningarna i respektive hus blir paradvåningar med stora terrasser med utsikt över sundet och hamnen.

Kajen där husen skall ligga är i mycket dåligt skick och måste rustas upp. Hur man skall gå tillväga har kommunen tillsammans med Peab utrett och kommit fram till att bygget kan påbörjas utan att kajen först renoveras.
– Bolaget är medvetet om att en renovering av kajen kan ske först när färjeläget för Ventrafiken flyttas bort från Sockerbukshamnen, poängterar Anders Folkar och något tillfälligt färjeläge blir det inte tal om eftersom detta visade sig bli för dyrt.

Byggandet av 86 lägenheter i fem olika hustyper, bland annat ett höghus på 15 våningar, i kvarteret Albano kan snart bli verklighet. Planarbetet är klart och närmast skall fullmäktige fastställa planen och om ingen överklagar kan HSB Landskrona tillsammans med Kristineberg Fastigheter AB börja exploatera området.
– Vi har inte fått in några kritiska synpunkter, så här skall det inte behöva bli någon fördröjning, poängterade byggnadsnämndens ordförande Gerd Bernström, fp, när planen skickades vidare till fullmäktige.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser