Annons

Landskrona församling överklagar länsstyrelsens beslut

Arbetet med att renovera Säby kyrka kommer att påbörjas i slutet av oktober, bland annat kommer takbeklädnaden att bytas ut.
Landskrona församling har lämnat in en ansökan till länsstyrelsen om att få ersätta kyrkans nuvarande plåttak med en takbeklädnad av zinkplåt. Detta har nu länsstyrelsens miljöavdelning avslagit med hänvisning till kulturminneslagen.
-Tornets takbeklädnad byttes ut år 1902, säger kanslichef Håkan Sillén och fortsätter.
– Man tog då bort ett spåntak och ersatte detta med ett tak av plåt. Plåten har sedan bytts ut under årens lopp, vilket innebär att huvuddelen av den takbeklädnad som kyrkan har idag är cirka 50 år gammal.

I söndags skrev vi att Landskrona församling inte tänkte överklaga Länsstyrelsens beslut men nu har man ändrat åsikt i frågan. Anledningen till att församlingen förordar zinkplåt på Säby kyrka, är att denna takbeklädnad i princip är underhållsfri.
– Ett tak av plåt måste tvättas och målas om på nytt, ungefär vart sjunde år. Detta är samma kulör som ett tak av zinkplåt får naturligt, utan något som helst underhåll, efter några års oxidering, säger Håkan Sillén.

Annons
 

Länsstyrelsen menar att nockpannorna, som är av gjutjärn ändå måste underhållas regelbundet.
– Det som länsstyrelsen glömmer i sammanhanget är, att för att underhålla tornet krävs en byggnadsställning som idag kostar cirka 60-70 000 kronor att sätta upp. Till detta kommer sedan kostnaden för rengöring och målning av taket. Totalt kostar underhållet av torntaket cirka 150 000 kronor per gång. Med tanke på att underhållet måste göras om vart sjunde eller åttonde år, blir det under plåttakets livstid en kostnad på mellan en- till en och en halv miljon kronor – räknat i dagens penningvärde.

Renoveringen av Säby kyrka bekostas helt av Landskrona församling.
Vid kyrkorenoveringarna i Vadensjö och S:t Ibb, har bidrag delvis beviljats, men församlingen har bekostat merparten. Ottarps kyrka renoverades 2003, denna renovering bekostade Landskrona församling själv.
– Landskrona församling har klart visat att antikvariska värden tillvaratas och beaktas när vi renoverar. Men att låta en detalj som torntaket på Säby kyrka få kosta så mycket, när det inte är nödvändigt, är enligt församlingens mening inte rimligt. De pengar som denna kostnad motsvarar, skulle i stället kunna användas till betydligt bättre ändamål i församlingens egentliga verksamhet.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser