Annons

Inga fler bryggor i Borstahusen

Yrkesfiskarna i Borstahusen vann första ronden i kampen mot de nya bryggorna i hamnen när miljödomstolen i Växjö sa nej till kommunens ansökan.
– Jag är jättebesviken, suckade Borstahusens Segelsällskaps ordförande Nils Erik Petersson när han nåddes av beskedet.
– Vi hade hoppats på ett positivt besked så att ombyggnaden kunde starta i höst, det här har redan dragit ut länge nog på tiden.

Från fiskarnas sida var reaktionen motsatta.
– Skönt att någon lyssnar på oss när kommunen inte gör det, förklarade Egon Fäldt som själv varit yrkesfiskare sedan 1984 men slutade för två år sedan.
– Men hamnen kan jag inte hålla mig borta ifrån.

Annons
 

Bakgrunden till konflikten är den att Borstahusens Segelsällskap, som arrenderar hamnen av kommunen, vill bygga nya bryggor i den yttre hamnbassängen. Detta för att skapa utrymme för ett 20-tal nya båtplatser.
– Dessutom är det gamla förtöjningarna utslitna och behöver bytas ut, förklarade Nils Erik Petersson.

Men eftersom det är kommunen som äger hamnen är det kommunen som står bakom ansökan. Och jämfört med det ursprungliga förslaget som presenterades för flera år sedan har de nya bryggorna flyttats från södra till norra kajen. Kostnaden för projektet är beräknat till 1,3 miljoner kronor.
– Det gjorde vi eftersom fiskarna klagade på problem att manövrera annars, motiverade Nils Erik Petersson.

Sjöfartsverket skrev i ett yttrande att ombyggnaden inte har någon påverkan på framkomlighet eller säkerhet för sjöfarten.

Fiskeriverket motsatte sig att tillstånd lämnades och motiverade detta bland annat med att hamnen är av riksintresse för yrkesfisket. Länsstyrelsen gjorde också tummen ner och motiverade också med att hamnen är belägen i ett område där fisket har en möjlighet att utvecklas.

I ett tillstånd från 1972 konstateras att fiskarna vintertid disponerar hela yttre hamnen, något som skulle omöjliggjorts om de nya bryggorna kom till. Miljödomstolen poängterar också i domen att hamnen utgör ett riksintresse för fisket och att fiskarna lagt ner mycket stora belopp på de moderna fiskebåtar som landar fisk i hamnen.

”De är därför beroende av att ha en fri och säker tillgång till den yttre hamnen under den huvudsakliga fiskesäsongen vintertid”, skriver domstolen och ger dessutom kommunen bakläxa för att man, utan tillstånd, utfört akterförtöjningar med pålar i den södra delen av yttre hamnen.
Borstahusen är, enligt Fiskeriverkets redovisning, den fjärde största fiskehamnen i Skåne avseende både landad kvantitet och landat fångstvärde. Av Skånes 40 fiskehamnar har nio, däribland Borstahusen, ansetts som riksintressanta för yrkesfisket.

Miljödomstolen avvisar ansökan och dessutom skall kommunen ersätta fiskarna med 20 000 kronor för bland annat förlorad arbetsförtjänst.

Kommunen kan överklaga beslutet fram till den 19 oktober.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP


 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser