Annons

Ris och ros i personalenkät på Gymnasieförbundet

Gymnasieförbundet har genomfört den årliga personalenkäten som visar på framsteg inom vissa områden, men också problem.
Vi ser att medarbetarna trivs bättre med arbetsfördelningen och i relationen till cheferna, men också att hot och kränkande anmärkningar minskat, något som är positivt, poängterar utbildningsdirektör Tomas Johansson.

Negativt är att en del upplever ett dåligt klimat på arbetsplatsen och att förekomsten av sexuella trakasserier inte minskar.
– Nu handlar det inte om några stora saker, snarare olika jargonger som kolliderar. Men vi kommer att ta upp problemen och försöka hitta lösningar
.

Annons
 

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser