Annons

22,5 procent obehöriga i kärnämnena

Allt fler elever lämnar grundskolorna i Landskrona, Svalöv och Kävlinge utan fullständiga betyg.
– Vad det beror på vet vi inte, men en förklaring kan vara att betygskraven skärpt eftersom tendensen är genomgående för alla tre kommunerna, förklarar utbildningsdirektör Tomas Johansson vid Landskrona-Kävlinge-Svalövs gymnasieförbund som idag träffar skolcheferna för de tre kommunerna för fortsatta diskussioner kring avgångsbetygen.

Orsaker
– Vi måste försöka se vilka de bakomliggande orsakerna till ökningen är, men viktigast är att se hur vi skall bryta den negativa trenden.

Annons
 

I Landskrona var det hela 22,5 procent av avgångseleverna som saknade behörighet i något av kärnämnena engelska, matematik eller svenska. Motsvarande siffra för 2006 var 15, 8 procent.

I Svalöv var det 19 procent som saknade behörighet, att jämföra med 14 procent 2006 och motsvarande siffror för Kävlinge var 13,3 procent jämfört med 9,9 procent förra året.
– Även om siffrorna är oroande så kan vi notera att ett 60-tal elever låg nära behörigheten och har därför kunnat påbörja sin gymnasieutbildning, berättar Tomas Johansson och i samarbetet mellan grundskolan och gymnasieförbundet finns ytterligare åtgärder att sätta in.

När det gäller högpresterande elever så kan dessa redan i årskurs nio börja läsa ämne som engelska och matte på gymnasienivå.
– Därmed frigör vi lärarresurser i grundskolan som kan koncentrera sig på att hjälpa de andra eleverna, menar Tomas Johansson som också vill underlätta för elever som vill gå en yrkesinriktad utbildning att få prova detta redan i nian.

– Om en kille vill bli byggnadssnickare så förstår han snabbt varför han måste lära sig räkna när han är ute på arbetsplatsen. På så sätt kan eleverna lättare motiveras till att bruka allvar också med de teoretiska studierna.

Tittar man på de olika skolornas resultat så varierar dessa märkbart. På Dammhagsskolan, med många elever från andra länder och kulturer, minskade antalet obehöriga från 50 till 45 procent medan exempelvis Kunskapsskolan noterade en ökning från fyra till 24 procent. Lägst andel obehöriga elever hade Västervångskolan med två procent, en minskning med fyra procent jämfört med 2006.

På Linåkerskolan i Svalöv ökade antalet obehöriga från 14 till 19 procent och i Kävlinge var ökningen stor på Korsbackaskolan, från tio till 20 procent medan Tolvåkerskolan noterade en nedgång, från tio till fem procent.

Riksgenomsnittet ligger på elva procent.
– Nu kommer vi att noga analysera bakgrunden till statistiken och intensifiera samarbetet med grundskolan för att bryta den negativa trenden, avslutar Tomas Johansson.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser