Annons

Varsam renovering väntar Säby kyrka

Säby kyrka skall renoveras för 2,5 miljoner kronor, men länsstyrelsens miljöavdelning avslår församlingens ansökan på vissa punkter med hänvisning till lagen om kulturminnen. Bland annat får kyrkans plåtdetaljer, vilket inkluderar tornets plåttak, inte ersättas med zinkplåt. Dessutom får inga åtgärder utföras på kyrkport och kordörr. Vidare får fasaden inte rengöras med våtblästring och rostfri, syrafast skruv får inte användas vid monteringen av takskiffer.
– Vi får försöka lösa det här ändå, förklarar Lars O Nilsson, fastighetsansvarig i Landskrona församling och tillägger att beslutet inte kommer att överklagas.
– Det har vi inte tid till om renoveringen skall komma i gång som planerat i slutet av oktober och förhoppningsvis skall det inte behöva bli dyrare, konstaterar han och förklarar att i stället för rengöring med våtblästring får man tvätta fasaderna för hand.
– Och vi kommer att hålla löpande kontakt med länsstyrelsens antikvariske kontrollant under arbetets gång så att allt går rätt till.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser