Annons

Det ska bli lättare

Det är drag i centrumhandeln och för att underlätta lättillgängligheten har en plan för framtida parkeringsavgifter plockats fram.

Planen innebär att centrum delas upp i tre zoner med målsättningen att få trafiken att flyta bättre, men också för att ge möjlighet till gratisparkering i anslutning till centrum.
– Vi har nu en positiv utveckling av centrumhandeln och den nya parkeringsreglerna skall hjälpa till i denna utveckling. Det skall alltid vara lätt att hitta en parkeringsplats i Landskrona och på flera centrumnära platser skall det gå att parkera gratis, förklarar Björn O Persson, moderat ordförande i teknisk nämnden och nämner som exempel på gratisparkeringar Skeppsbron, Slottsgatan förbi museet, Kasernplan, Skolallen och Saluhallstorget.
Vi vill dessutom öka platserna på Kasernplan genom en asfaltering för pengar som blev över när vi asfalterade Enoch Thulins flygfält, förklarar han och tillägger att det på Jäntan, gamla flickskolan, kommer att vara billigt att parkera i två timmar.

Annons
 

– Och den parkeringen ligger på bekvämt gångavstånd för ett lite längre besök i centrum.

Det var i anslutning till debatten i våras om att öka centrums attraktivitet som tekniska tillsammans med Levande centrumföreningen och Landskronaplus beslutade att genomföra en parkeringsutredning. Den gav vid handen att gratis parkering inte alltid var lösningen på problemet.

Bättra rotation vid bankerna
– Eftersom det är brist på parkeringsplatser i centrum ser vi redan idag lite kaos på Järnvägsgatan vid exempelvis banken och nu kommer det dessutom ett antal nya affärer. Eftersom här alltid måste finnas några lediga platser för korta ärenden samtidigt som busstrafiken kan komma fram måste taxan vara högre, motiverar Björn O Persson beslutet att höja timtaxan till tio kronor i de mest centrala lägena.

Stadsbuss till Häljarp?
– Och ännu bättre är det om fler cyklar och åker kollektivt till centrum. Vi har bett Skånetrafiken seriöst pröva möjligheterna till stadsbusstrafik exempelvis Häljarp.

Centrum kommer att delas upp i tre parkeringszoner. Zon 1 omfattar de mest centrala lägena där antalet P-platser är begränsade och där man efterlyser rotation så att inte parkerade bilar tar upp platser onödigt länge.

I zon två blir avgiften samma som i dag, det vill säga mellan två och fem kronor i timmen och zon tre, som omfattar de stora parkeringarna, blir det gratis. Dock ett litet undantag för Jäntan, där man inte tar ut avgift för de två första timmarna.

Ambitionen är att de nya reglerna skall börja gälla från årsskiftet och det avgörande beslutet fattas av fullmäktige.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

Annons
Annonser






















Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser