Annons

Vänd inte eleverna ryggen

Med hjälp av EU-pengar hoppas Lisa Flinth, folkpartistisk ordförande i Barn- och ungdomsnämnden kunna göra skolan bättre.
– Vi har nu tagit ett första steg och tillsammans skall vi nu söka EU-pengar för att kunna utveckla samarbetet, förklarade hon i anslutning till att skolkonferensen ”Success through effort and determination” ( Framgång genom ansträngning och beslutsamhet) i går inleddes med föreläsningar på teatern.

Att möta eleverna med respekt var något av ett mantra för samtliga talare och rektor Jutta Steinkamp från Herbert Hoover Realschule i Berlin betonade vikten av att möta eleverna på deras egna villkor.
– Som lärare är det viktigt att respektera eleverna och möta dem på samma nivå, betonade hon och fick medhåll av rektor Neil Barry från Brampton Manor School i London.
Det är viktigt att skolan gör så att eleverna känner sig välkomna, poängterade han och betonade också vikten av att träffa eleverna och föra en konstant dialog.

Annons
 

Samma inriktning hade rektor Jeremy Elder från Internationella Engelska skolan i Järfälla som betonade vikten av att bygga positiva relationer mellan lärare och elever.
– Vi arbetar mycket med hur vi möter eleverna och för oss är det viktigt att hjälpa eleverna att förstå, poängterade han och betonade att en lärare inte får vända ryggen till om en elev gör något dumt.
– Det är alla lärares skyldighet att reagera om en elev gör något han eller hon inte får och för att lösa problemen i skolan måste vi vara beredda att lägga ner mycket tid.

Föreläsningarna avslutades med att professor Inger Enkvist, Lunds universitet, ställde svenska skolerfarenheter i relation till europeiska.
– Även om vi ännu inte besökt någon skola i Landskrona så är jag övertygad att vi har mycket att lära av varandra, menade Jutta Steinkamp som i dag tillsammans med övriga föreläsare och inbjudna gäster skall besöka några skolor i Landskrona och dessutom resonera hur man skall gå vidare för att utveckla samarbetet.

Vilka skolor som skall besökas är inte klart, här utgår vi från våra gästers önskemål. Men någon ville gärna besöka en skola där man har fotboll på schemat och då kan projektet Bois i centrum vara aktuellt, förklarade Lisa Flinth som nu hoppas att EU- pengar skall möjliggöra en fortsättning av projektet.
– Genom utbyte av erfarenheter på olika nivåer är jag säker på att vi också kan utveckla skolan, så det här känns mycket positivt, förklarade hon avslutningsvis.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser