Annons

Stopp för Plusjobbare inom omsorgen

Det blir ingen förlängning av Plusjobben inom Omsorgsnämnden. Det innebär att 22 tjänster försvinner nästa år.
– Skulle vi ersätta tjänsterna hade det kostat förvaltningen fem miljoner kronor och det är pengar som vi inte har, förklarar ordförande Viveka Skantz, m, medan Anders Westin, s, påtalar behovet av personal inom omsorgsverksamheten.

Från tjänstemännens sida har vi fått höra vilken fin resurs plusjobbarna utgör och från socialdemokraternas sida kommer vi att återkomma till frågan när vi lägger vår alternativa budget.

Annons
 

Budgeten för Omsorgsförvaltningen pekar dessutom på ett minus på 2,5 miljoner kronor som kan härledas till ett ökat antal vårdtimmar.
– Det flaggade vi för redan när kommunstyrelsen plockade in fyra miljoner kronor från verksamheten, påpekar Anders Westin och nu kommer förvaltningen att begära pengarna hos kommunstyrelsen för att få budgeten i balans.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser