Annons

Från pansarvagnsförare till ordförande i riksdagens försvarsutskott

Han trivdes bra i lumpen, riksdagsman Anders Karlsson, s, som i tisdags valdes till ny ordförande i riksdagens försvarsutskott efter avgående Ulrica Messing.
– Jag var pansarvagnsförare vid numera nedlagda A3 i Kristianstad och att göra lumpen var fostrande och med fin kamratskap, minns Anders Karlsson som efter bara ett år som ordförande i trafikutskottet nu får nya arbetsuppgifter.
– Det var Mona (Sahlin) som ringde och frågade om jag ville ställa upp och det känns onekligen som en utmaning, påpekar han och efter att ha blivit invald i riksdagen 1998 har Anders Karlsson hunnit med åtta år i arbetsmarknadsutskottet, varav fyra som ordförande, ett år i trafikutskottet och nu alltså försvarsutskottet.

– Med tanke på den senaste tidens utveckling vad avser försvarsfrågorna så får jag säkert nytta av min erfarenhet från arbetsmarknadsutskottet, betonar han och tänker då närmast på de nedskärningar på omkring fyra miljarder kronor som den borgerliga alliansen aviserat.
– Det kommer så klart att drabba många arbetsplatser med försvarsproduktion, konstaterar Anders Karlsson och oroas över att alliansregeringen valt att förvandla försvarsfrågan till en budgetpost.
– Det är mycket olyckligt, rikets säkerhet är mycket viktigare än så, betonar han och får där medhåll av partiordförande Mona Sahlin som vill ha partiöverläggningar om den framtida försvars- och säkerhetspolitiken.
– Med tanke på Sveriges internationella åtagande och vår egen säkerhetspolitik är det viktigt att arbeta för breda lösningar, betonar Anders Karlsson och ser samtidigt med viss oro på att allt färre ungdomar gör lumpen.
– Allmän värnplikt är viktig och får inte ersättas av en yrkesarmé, menar han och vill plocka in fler arbetsuppgifter som en del av försvaret.
– Det kan handla om krisberedskap på olika nivåer, men än är det för tidigt för mig att ha en helt klar uppfattning eftersom jag precis blivit vald till ordförande.

Annons
 

Lika kritisk som han är till en yrkesarmé är han till ett närmande till Nato.
– Sverige skall även fortsättningsvis vara alliansfritt, det ger oss som land större möjligheter att agera internationellt, betonar han och frågor som kommer att bli aktuella för handläggning under hösten rör Sverige ansvaret för EUs snabb-insatsstyrka Nordic Battlegroup nästa år.

– Sverige har en stark ställning med internationella, fredsbevarande insatser och den ser jag ingen anledning att ändra på.

Som ordförande i Arbetarekommunen i Landskrona följer han nu den politiska utvecklingen i kommunen lite på distans.
– Men jag håller mig ordentligt uppdaterad och konstaterar att den styrande treklövern blivit en fyrklöver med Sverigedemokraterna som fjärde hjulet. Vi märker hur borgarna urholkar välfärden och tryggheten, i landet och i Landskrona. Här måste vi fortsätta att föra en tydlig oppositionspolitik fram till nästa val om tre år, avslutar Anders Karlsson.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser