Annons

Sju energisnåla villor planeras

Sju annorlunda villor, självförsörjande på såväl värme som vatten, kan bli verklighet på Länsmannavägen mellan Säby och Härslöv.
Det är tre markägare som vill nyttja jordbruksmarken för bostadsändamål eftersom ”planområdet har en spetsig form som inte lämpar sig för stora jordbruksmaskiner”.
– Det är en spännande tanke och vi ser inga problem med att bygga hus av den här typen, motiverade ordförande i byggnadsnämnden Gerd Bernström, fp, nämndens positiva förhandsbesked.
– Men innan det kan bli aktuellt med husbygge så måste det till en planändring.

Enligt förslaget är ambitionen att nyttja solvärme för uppvärmning i kombination med värmepumpar för varmvatten. Det kan också bli aktuellt med ett vindkraftverk som kan göra det sju villorna självförsörjande med energi. Verket skulle bli 12 meter högt, men innan man går vidare med planerna på ett vindkraftverk skall detta ställas mot natur- och kulturhistoriska värden i området.

Annons
 

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser