Annons

105 kvinnobilder på museet

Kvinnorna får ta plats på museet när konstnärgruppen Magick ställer ut.
– Historiskt sett har kvinnorna fått stå i bakgrunden och nu vill vi ändra på den saken, förklarar Gunhild Agnér Sigbo, en av sex konstnärer som för sju år sedan började arbeta tillsammans.

Genom att samarbeta så sporrar vi varandra och det är oerhört stimulerande. Vi träffas regelbundet för att diskutera vilda idéer och förverkliga dem. Utställningen är ett resultat av detta, poängterar hon och för medhåll av gruppens övriga medlemmar Monica Persson, Gunhild Agnér Sigbo, Inga Svanberg, Christina Olin samt Karin Dockson.

Annons
 

I Magick tre, som utställningen heter, har konstnärerna bearbetat och gestaltat kvinnors ställning genom tiderna.
– Var och en har målat sig själv med retrospektivt perspektiv och ibland med utgångspunkt från något känt konstverk. Vår skaparglädje enas i gemensamma arbeten trots många temperament i olika stilar och tekniker.

Och namnet Magick har de tagit efter medlemmarnas namn. Utställning kretsar kring kvinnor genom olika sekel. Konstnärernas ambition är skapa möten mellan kvinnor från olika sekel och se vilka spänningsfält som skapas. Detta gör man genom att visa fria självporträtt med utgångspunkt i olika tidsåldrar samt sittande kvinnor i form av dockor med masker vilka representerar kvinnor från olika sekel.
– Från museets sida tyckte vi att det lät som ett spännande tema och vi kommer även att bjuda in skolklasser för att arbeta kring synen på kvinnan i olika tidsepoker, berättar museichefen Elisabeth Arvidsson och utställningen vill skapa underlag för en diskussion kring frågor som; Hur beskrivs kvinnor genom århundraden via konsten? Hur låter man dem sitta, stå, finnas?

Totalt handlar det om 105 bilder som visas på utställningen som nu pågår på museet.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser