Annons

Det blåser en privatiseringsvind genom Stadshusets korridorer. Närmast i tur att läggas ut på privata händer står kostverksamheten.

Vi vill undersöka möjligheten att få in privata entreprenörer när vårt nuvarande avtal med kostverksamheten går ut i april, förklarar Omsorgsnämnden ordförande Viveka Skantz, m, och sedan tidigare har samma signaler kommit från Barn- och ungdomsnämnden där ordföranden Lisa Flinth ,fp, förklarat att förvaltningen måste komma tillrätta med ett befarat underskott på hela 17 miljoner kronor.

Annons
 

– Jag tror att vi får den bästa verksamheten om vi upphandlar tjänsterna, både ur ekonomisk och kvalitetsmässig synpunkt, poängterade hon i samband med bun:s beslut.

Socialdemokraterna är kritiska mot förslagen till privatisering som man tror både kommer att fördyra verksamheten och ge sämre kvalité.

En privatisering strider mot tanken att kosten ska vara en del av den pedagogiska verksamheten, poängterade Eva Örtegren , s, och socialdemokraterna reserverade sig också i bun mot beslutet.

Kostverksamheten sysselsätter i dag omkring 75 personer och lagar mat till kommunens äldreboende och skolor. Maten inom äldreomsorgen lagas centralt i köket på Fröjdenborg medan skolmaten lagas ute på olika skolor. Kommer hela städ- och kostverksamheten inom skolan och barnomsorgen att privatiseras så riskerar ett 90-tal anställda att förlora jobben.

– Så behöver det inte alls bli eftersom de anställda kan gå samman och bilda företag som tar över verksamheterna. Det är en tanke som ligger helt i linje med den politik som vi vill föra, förklarar Viveka Skantz och betonar att kraven vad gäller framtidens kosthållning kommer att öka.

– Det innebär också att kostnaderna för kommunen ökar, något som kan undvikas om privata entreprenörer tar över.

Oppositionsrådet Niklas Karlsson, s, är mycket kritisk mot privatiseringsivern som han anser drivs mer av ideologiska än ekonomiska skäl.

– Här låter man principer gå före sunt ekonomiskt tänkande och det är mycket beklagligt, anser han och påpekar samtidigt att det inte är så konstigt att den styrande treklövern inte får budgeten att gå ihop.

Alla åtgärder man föreslår kommer att öka kommunens kostnader, men det är man tydligen beredd att göra för att driva igenom sin privatiseringsideologi.

Frågan om privatiseringen av kostverksamheten ligger på kommunstyrelsens bord eftersom den berör olika verksamheter. Redan finns bun:s begäran hos kommunstyrelsen och nu kommer också en framställan om privatisering från Omvårdnadsnämnden.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser