Annons

Länstyrelsen avgör tvist i Sundvik

Av hävd har fastighetsägare i Sundvik låtit uppföra mindre fiskebodar utmed stranden på kommunala mark. Nu vill en fastighetsägare i Sundvik sammankoppla fastighetsbildningarna och därmed få en ordentlig strandtomt

Men en enig byggnadsnämnd säger nej och det hjälpte inte att fastighetsägaren inväntade valet i höstas för att se om det skulle bli någon förändring i kommunens politiska ledning.
– Han kontaktade mig, men efter att jag satt mig in i ärendet så är det även min uppfattning att nämnden fattat rätt beslut från början, konstaterar nämndens ordförande Gerd Bernström, fp, och beslutet är nu överklagat till länsstyrelsen.

Annons
 

Fastighetsägaren köpte för sex år sedan ”stamfastigheten” som låg på ena sidan vägen. Denna har en egen fastighetsbeteckning, men nyttjar av hävd även mindre byggnader på andra sidan vägen, intill stranden. Dessa båda fastigheter vill fastighetsägaren nu koppla samman.

Området utmed stranden har nyttjats av de boende i Sundvik och enskilda byggnader, ursprungligen för fiskenäringens behov, har också fått uppföras på marken, skriver stadsarkitekt Annika Cronsioe i sitt yttrande till länsstyrelsen och hon konstaterar också att den typen av byggnader aldrig upplevts som privata utan utgör en del av allmäntillgänglig mark.

– Vilket är en bristvara i Sundvik där önskan att vistas och promenera längs vattnet är stor, poängterar Annika Cronsioe.

I sitt överklagande påpekar fastighetsägaren att när kommunen sålde marken framkom inget som tydde på att kommunen inte skulle bifalla fastighetsregleringen.

Nu ligger frågan på länsstyrelsens bord och kommunen menar att ett bifall av överklagandet skulle kunna bidra till att den allmäntillgängliga marken i Sundvik avsevärt begränsas.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser