Annons

Facken nekas delvis tillträde till möte

På vuxennämndens sammanträde igår behandlades frågan som socialdemokraterna hade väckt om att ge den fackliga organisationen rätt att få närvara på nämndsammanträdena.

– Förslaget vi hade lagt var att ge dom fackliga företrädena möjlighet och en rättighet att vara med på vuxennämndens sammanträde för att personalen skall ges möjlighet att både få yttra sig inför politikerna men även för att ge en tydlig kommunikation ut i verksamheten, säger Jonas Esbjörnsson(s) ledamot i Vuxennämnden.

Annons
 

Ett annat förslag som arbetats fram av tjänstemännen löd: Att personalföreträdare inbjuds att närvara vid nämndens sammanträde i enlighet med vad lagstiftningen föreskriver.

Den borgliga treklövern tillsammans med SD yrkade avslag på socialdemokraternas förslag. Istället yrkade dessa bifall på förvaltningens förslag, något som gick genom med röstsiffrorna 8-5. Samtliga i s-gruppen reserverade sig.

Detta innebär att den fackliga organisationen bara kan få vara med när nämnden behandlar ett ärende som rör deras område. Vi ville att de skall få vara med under hela nämndsmötet för att ge en tydlighet ut i hela verksamheten och att beslut blir förankrad, säger Jonas Esbjörnsson.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser