Annons

Flest fetmaoperationer i Landskrona

Kön till fetmaoperationer i regionen växer. På måndagen fick hälso- och sjukvårdsdirektören i Region Skåne i uppdrag att ta fram en plan för hur fetmaoperationer ska klaras på lång sikt. Redan idag utförs merparten av regionens fetmaoperationer (Vertikal Band Gastric och Gastric By Pass) i Landskrona men även vid sjukhusen i Lund och Kristianstad utförs ingreppen.

I nuläget står 244 personer i kö för en operation och nio av dessa har väntat sedan förra året. Nu börjar tålamodet tryta och ett 70-tal av de överviktiga har åberopat vårdgarantin, vilken ger rätt till operation på annat håll på Region Skånes bekostnad. Detta har fått Region Skåne att genom direktupphandling köpa nio fetmaoperationer på den privata marknaden, till de som väntat längst. Sammanlagt beräknas 160 fetmaoperationer klaras av i regionen under året, av dessa räknar man att Landskrona Lasarett genomför 90 för att till nästa år öka till 140-150.

Annons
 

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser