Annons

Skolministern pekade ut vägen

Skolminister Jan Björklund pekade ut vägen för regeringens skolpolitik när han i går gästade Landskrona och inför inbjuden skolpersonal förklarade att Landskrona gjorde rätt när man flyttade ett antal stökiga elever från GA-skolan, även om beslutet var i lagstiftningens gränsland.
– Men samtidigt var det ett tufft och riktigt beslut och den nya lagstiftningen ger nu kommunerna rätt att flytta på störiga elever, förklarade Jan Björklund när han i går talade inför 180 lärare och skolpersonal vid ett möte i Landskrona.
– Vi tyckte att det var ett lämpligt sätt att inleda det nya läsåret med att ge skolpersonal information om vad som är på gång såväl lokalt som på regeringsnivå, förklarade Barn- och ungdomsnämndens ordförande Lisa Flinth, fp, som också inledde mötet med att presentera sina och den styrande treklöverns visioner för skolans arbete.
– Tre saker vill jag lyfta fram, alla barn skall kunna läsa, skriva och räkna. Det skall vara arbetsro på skolorna och fler elever skall lära sig mer, påpekade hon och läste högt ur Pippi Långstrump innan det var dags för Jan Björklund att ta till orda och han inledde med att måla upp en riktigt dyster bild av den svenska skolan.
Sverige lägger ner mest pengar i världen på skolan per elev och trots detta utsågs vi i en rapport från OECD till det land i världen där flest elever skolkar och använder ett oacceptabelt språkbruk, poängterade han och lösningarna som presenterades på problemen var bland annat ökade befogenheter för lärarna och införande av såväl betyg som nationella prov från årskurs tre.
– Tar vi inte itu med problemen när barnen går i lågstadiet riskerar vi att åtgärderna sätts in för sent. Jag tror inte det är en tillfällighet att så många elever går på det individuella programmet på gymnasiet, konstaterade jan Björklund och lovade också en ökad satsning på lärarutbildningen och då med betoning på lärare på lågstadiet.

Bland deltagarna fanns Patrik Helgesson, rektor på GA-skolan som nu står inför en ny terminsstart.
– Vi kommer att fortsätta det långsiktiga arbetet som påbörjats och det innebär bland annat en fördjupad kontakt mellan elever och personal så att alla känner sig delaktiga. Här handlar det om att alla skall känna ansvar för skolan, poängterade han och berättade att eleverna också fortsättningsvis att ha kvar sina hemklassrum.

Annons
 

– Vi kommer att utveckla arbetet med arbetslag kring eleverna för att förebygga framtida problem, avslutade Patrik Helgesson innan det var dags att lyssna till skolminister Jan Björklund.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

 

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser