Annons

Minister lovar översyn av reglerna för kameraövervakning

I en interpellationsdebatt i Riksdagen på torsdagen sade justitieminister Beatrice Ask att lagen om allmän kameraövervakning måste ses över.
– Det här är oerhört glädjande, säger Torkild Strandberg, kommunalråd (fp) i Landskrona.
– Vi ser fram emot en lag som gör besluten snabbare och reglerna enklare. Akuta situationer kräver snabba insatser från samhällets sida. Vi har kunnat konstatera att brottsligheten har minskat betydligt på de ställen vi satt upp kameror i Landskrona. Kamerorna har också bidragit till att brott kunnat klaras upp.

Bakgrunden till den aviserade översynen är bland annat den snabba teknikutvecklingen. Ministern pekade i debatten på att det går att ta skarpa bilder och färgbilder även på mörka platser. Utvecklingen av så kallade intelligenta system är en annan faktor att beakta. Sådana system kan utrustas med t.ex. bild- och röstminne och programmeras så att övervakningen blir helt händelsestyrd. Detta ökar möjligheterna att använda kameror i det brottsförebyggande och brottsutredande arbetet. Samtidigt framhåller hon människors behov av integritet.
– Människors behov av integritet måste naturligtvis respekteras och kameraövervakning ska bara ske där det behövs. Men vi måste också, långt tydligare än idag, beakta risken att utsättas för brott, som är bland det mest integritetskränkande man kan bli utsatt för, avslutar Torkild Strandberg.

Annons
 

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser