Annons

Slottscaféets framtid oviss Slottscaféet har legat öde praktiskt taget hela sommaren.

Framtiden för anrika Slottscaféet är oviss, detta efter att den tidigare arrendatorn flyttat och någon ny har inte tillträtt. Detta fick till följd att caféet endast sporadiskt varit öppet under sommaren.

Och nu skall kommunen utreda ansvarsfrågan mellan kommunen och arrendatorn, Folkets hus.
– Tyvärr lyckades vi inte hitta en ny arrendator, men jag är optimist och vi har några nya kontakter, förklarar Lars Svensson, föreståndare vid Folkets hus.

Annons
 

En av de påtänkta arrendatorerna var krögaren på Seglarpaviljongen, Poul Lorenzen, men han ställde krav på omfattande renoveringar för ett eventuellt engagemang.
– Självklart skall underhållet skötas, men vi skall ha i minnet att det handlar om en sommarservering, lokalerna är inte anpassade för verksamhet året runt, poängterar Lars Svensson.

Efter den ödsliga sommaren i Slottscaféet har debatten om serveringens framtid kommit att diskuteras också på politisk nivå. Bakgrunden är den att kommunen äger lokalerna medan Folkets hus står som arrendator.
Jag kommer att begära en översyn av de kontrakt som finns mellan kommunen och Folkets hus innan jag bilda mig en uppfattning om Slottscaféets framtid, förklarar kommunalrådet Torkild Strandberg, fp, som räknar med att översynen kommer att ta några veckor.

– Det är bra om kommunen engagerar sig, anser Lars Svensson som nu har siktet inställt på att hitta en arrendator som kan få igång verksamheten till nästa sommar.

Det är knappast någon hemlighet att lokalerna är slitna och i behov av en ansiktslyftning. Ett arbete som också påbörjats.
– Vi arbetar löpande med att underhålla byggnaden, poängterar Lars Svensson som dock inte är öppen för att Folkets hus skall bekosta en mer omfattande renovering.
– Nej, finns sådana funderingar så får vi ta upp ett resonemang med kommunen som ägare.

I debatten har också framförts synpunkter på att kommunen skall gå in med medel, detta i ett debattinlägg undertecknat av några Sverigedemokrater.
– Innan vi talar om konkreta åtgärder så måste vi utreda vem som har ansvar för vad och en sådan utredning kommer jag att initiera, poängterar Torkild Strandberg.

Slottscaféet har förutom serveringen också en permanent scen som under sommaren drog storpublik till den populära allsångskvällarna och här planeras också för olika temakvällar med underhållning under augusti månad. Vid arrangemangen har Poul Lorenzen tillfälligt svarat för serveringen.
– Slottscaféet är en oas som behövs under sommaren och det är min förhoppning att vi skall hitta en ny arrendator som är beredd att ta över, förklarar Lars Svensson och motiverar den stängda sommarsäsongen med att den förra arrendatorn lämnade så sent som i februari i år.
– Och då räckte tiden inte till för att hitta en ersättare, men nu har vi lite mer tid på oss.

Café Slottsparken, som var det ursprungliga namnet, var en privat trädgård, den Fritschka trädgården, fram till 1927 då staden tog över marken. Redan från starten var det Folkets hus som ansvarade för driften och första arrendator var fröken Månsson.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser