Annons

Hur klarar Landskrona sina uppgifter? – Kommunen frågar medborgarna

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade enigt på måndagen att föreslå Kommunstyrelsen att Landskrona ska vara med i SCB:s stora medborgarundersökning.

Statistiska Centralbyrån (SCB) erbjuder varje år Sveriges kommuner att delta i en medborgarundersökning, som gemomförs två gånger per år. Ungefär hälften av landets kommuner deltar.

Annons
 

Medborgarundersökningen tar sikte på vilka områden kommunens invånare tycker att man måste förbättra för att vara nöjda. Det gäller områdena:

  • Kommunen som plats att bo och verka på
  • Hur kommunen klarar sina uppgifter
  • Vilket inflytande medborgarna har på de kommunala besluten

Undersökningen gör det möjligt att jämföra resultaten mellan olika deltagande kommuner.
– Detta är ett sätt att öka vårt medborgarfokus, säger kommunalråd Torkild Strandberg och fortsätter.
Min ambition är att på olika sätt, återkommande mäta dels hur kommunen lyckas med sina uppgifter, men också hur nöjda medborgarna är med den kommunala verksamheten.

Kommunalrådet ser SCB:s stora medborgarundersökning som ett bra instrument att förbättra kommunen.
– Rätt använt kan detta bli ett viktigt underlag i vårt utvecklingsarbete.

Cirka 500 personer i åldrarna 18-84 år kommer att tillfrågas under perioden 18 september – 6 november.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser