Annons

Blocköverskridande skrivelse till polisen

Med anledning av att förre länspolismästaren Anders Danielsson utnämnts till chef för SÄPO, tillskriver kommunens tre ledamöter i länets polisstyrelse polismyndigheten i Skåne och understryker vikten av att ingångna samarbete och satsningar fullföljs även under en ny ledning.

Initiativtagare till brevet är Anders Westin (s) som dock inte hade några problem med att få med sig de båda kommunalråden Torkild Strandberg (fp) och Tutti Johansson Falk (m) på noterna.
Vi delar helt synen på ”Totalmodellen” och menar att det är viktigt att den införs även under en ny länspolismästare, säger Anders Westin.

Annons
 

– När en ny ledning tillträder på en arbetsplats sker ofta en viss oro för att tidigare beslut rivs upp. Detta vill vi naturligtvis motverka.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser