Annons

Kommunen får rätt att kameraövervaka centrum

Länsrätten i Skåne ger i en dom Landskrona kommun rätt att kameraövervaka centrala Landskrona och avslår därmed Justitiekanslerns överklagande. Länsrätten finner att det ur en brottsförebyggande vinkel föreligger ett befogat intresse av att kunna anordna allmän kameraövervakning av området.

– Jag är väldigt nöjd med Länsrättens beslut att ge sitt stöd åt kameraövervakningen i Landskrona. Nu lägger vi en solid grund för att utveckla tryggheten på gator och torg i Landskrona. Jag har aldrig förstått diskussionen om den personliga integriteten i förhållande till kameraövervakning av ett brottsutsatt område. Den största integritetskränkningen måste väl rimligen vara att bli utsatt för ett brott, säger Torkild Strandberg.

Annons
 

Landskrona kommun arbetar aktivt med att förebygga brott och öka tryggheten, vilket Länsrätten konstaterar i sin dom. Även polisen har ägnat och avsatt resurser för att förebygga brott i det aktuella området.
Det är kul att Länsrätten uppmärksammat att Landskrona kommun satsar aktivt på att förebygga brott och öka tryggheten. Kameraövervakningen är endast en pusselbit i detta arbete. Kommunen satsar även på föräldrautbildningar, registrering av mobiltelefoner, åtgärder för ungdomar i riskzon, uppsökande verksamhet och projekt som lugnt på stan för att nämna några exempel, säger Annika Wågsäter, kommunstrateg med ansvar för de brottsförebyggande frågorna.

Domen fastställer Länsstyrelsens beslut att ge Landskrona kommun rätt att kameraövervaka centrala Landskrona under helger mellan klockan 21.00-06.00. De tider som enligt statistiken är värst brottsutsatta. Kommunens önskan är att kameraövervaka veckans alla dagar och dygnets samtliga tider.
Men med dagens lagstiftning där intrånget i den enskildes personliga integritet väger tungt har vi gjort bedömningen att detta inte är möjligt. En bedömning som visat sig vara rätt, säger Annika Wågsäter.

De första kamerorna är redan uppsatta och arbetet med att få upp de övriga är i full gång. Arbetet beräknas vara klart i augusti månad.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP


 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser