Annons


Arbetsmarknaden är glödhet och för Landskronas vidkommande innebär det att allt fler människor kommer i arbete.

Men bilden är inte helt problemfri.
– Nej, inom vissa verksamheter finns helt enkelt inte utbildad personal att tillgå, förklarade Eva Bohlin som under sina drygt fem år som chef vid kontoret i Landskrona inte upplevt en lika stark utveckling på arbetsmarknaden.

Annons
 

I förra veckan bjöd förmedlingen in till en informationsträff om arbetsmarkanden i Skåne och det var en ljus bild som utredare Agneta Mattsson målade upp för representanter från arbetsmarknadsnämnderna i Landskrona och Svalöv, från komvux och gymnasieskolan och den egna personalen.
Det var några år sedan vi hade en liknande träff och nu tyckte jag att det var dags igen så att alla som önskar kan få del av informationen, poängterade Eva Bohlin och bland dem som sökt sig till träffen var Pär Lindkvist, facklig representant för Saco.
– Det är positivt att det går så bra, men samtidigt finns det grupper som saknar utbildning för att ta jobb som erbjuds, förklarade han och här spelar exempelvis utbildningarna på Komvux en viktig roll.
– Själv arbetar jag med ett arbetsmarknadsprojekt som går ut på att slussa ut invandrare i arbetslivet, men det kommer att läggas ner och själv har jag blivit uppsagd. Det känns tungt nu när arbetsmarkanden söker efter folk med ljus och lykta.

Besparingar vad gäller olika AMS-utbildningar kan också bli ett problem när det gäller att slussa ut människor utan adekvat utbildning på arbetsmarknaden.
Men vi ser att det finns mer resurser än vad vi trodde och därför kommer vi nu att dra i gång några kurser med inriktning på branscher där det saknas kompetent arbetskraft, förklarade Eva Bohlin och jobben det handlar om finns inom industri, byggsektor, transport samt vård och omsorg.

Rent statistiskt sjunker arbetslösheten i Landskrona mer än i riket som helhet och även vad gäller ungdomsarbetslösheten märks en nedgång.
– Nu är det för tidigt att prata om ett genombrott, men vi ser att fler ungdomar kommer i arbete och det är ett steg i rätt riktning, poängterade Eva Bohlin och även kommunledningen noterar med glädje den sjunkande arbetslösheten.

Det här har vi anledning att glädja oss åt. Vi ska fortsätta ansträngningarna att locka hit fler företag och tydligt fokusera på kunskapsutveckling i skolan. Attraktiva bostäder i intressanta lägen är ett avgörande verktyg för tillväxt i Landskrona, säger kommunalrådet Torkild Strandberg, fp, i en kommentar medan oppositionsrådet Niklas Karlsson, s, varnar för ökade klyftor genom nedskärningarna inom AMS-utbildningar och komvux.
– Vi är överens om de stora linjerna, men vi vill att alla skall få en chans och därför satsa på olika former av utbildningar som gör att alla får chansen nu när arbetsmarknaden behöver mer personal.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser