Annons


Bristen på elmontörer har fått gymnasieförbundet att introducera en ny utbildning i el-distribution.
– Från såväl Landskrona som Höganäs har man uppmärksammat bristen på yrkeskompetens inom området, förklarar utbildningsdirektör Tomas Johansson och att behovet är stort har inte minst de senaste årens svåra stormar visat.

Företagen har svårt att få fram utbildade montörer och dessutom väntas stora pensionsavgångar inom den närmast framtiden, så behovet är stort.

Annons
 

Den nya utbildningen kommer att starta inom ramen för nya Teknik College och gymnasieförbundet kommer att ansöka om möjligheten för riksrekrytering till kursen som i första skedet kommer att ha 12 platser.
– Den enda utbildning som finns i södra Sverige i dag är förlagt till Trollhättan, så vi tror att det finns behov för en utbildning också i Skåne.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser