Annons

Kommunen tvekar om Vallgården 3

Kommunstyrelsen tvekar nu med försäljningen av Vallgården 3 för tolv miljoner kronor till två privata fastighetsägare, Per Westin och Göran Ström.
Anledningen är att avtalet om ett nytt LSS-boende på tomten i hörnet Regeringsgatan Wasagatan skulle bli en mycket dyr affär för kommunen.
Kallhyran skulle bli en miljon kronor per år vilket innebär 1 739 kronor per kvadratmeter och avtalstiden hela 20 år. Tillkommer gör bland annat kostnader för värme, varmvatten, ventilation, el, renhållning på 200 kr/kvm.

Vidare skulle kommunen svara för allt inre underhåll i kontraktet såväl som inredning.
– Hyran är i stort sett det dubbla jämfört med likvärdiga objekt, påpekar oppositionsrådet Niklas Karlsson, s, som slog larm om prisbilden vid senaste kommunstyrelsemötet.
– Vi tog till oss synpunkterna och har nu skickat tillbaka frågan till tjänstemännen för en ny förhandlingsrunda, konstaterar kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg, fp som hoppas att ett billigare avtal skall gå att förhandla fram.
– Vi har länge känt till att det finns brist på LSS-platser i kommunen och vi tog då fram planer för hur detta skulle gå att lösa. Bland annat ville vi bygga om Vallgården 3 till både LSS-boende och nya, fräscha lokaler för hemtjänsten. Det sa den dåvarande oppositionen nej till och därför riskerar vi nu onödiga föreningar och fördyrning, påpekar Niklas Karlsson och påpekar samtidigt att de planer som då togs fram för nya LSS-boende nu håller på att realiseras.

Annons
 

– Men vi vill hålla det i kommunal regi och inte riskera att kommuninvånarnas pengar går till privata spekulanter, menar han och konstaterar också att det privata intresset för att driva LSS-boende är fortsatt lågt, för att inte säga obefintlig.

– Det sa vi redan före valet, men då lovade den styrande treklövern att allt skulle ordna sig till det bättre. Nu ser vi vad det löftet är värt.

Kommunen har kritiserats hårt av länsstyrelsen för bristen på LSS-platser och därför har man nu plockat fram en handlingsplan som ger vid handen att det sammanlagda behovet av nya LSS-bostäder bedöms uppgå till 40 fram till 2011.

– Vi hade klart med planerna på nya LSS-boende när treklövern tog över, nu finns risk för såväl förseningar som fördyrningar och det är beklagligt, avslutar Niklas Karlsson och i väntan på nya bostäder får kommunen gå in med stödinsatser som kommer att kosta Vård och äldrenämnden ett antal miljoner, pengar som nämnden nu vill ha från kommunledningen i väntan på att de nya gruppbostäderna står klara.

 

Läs också: Vallgården 3 blir lägenheter – LSS-boende byggs i centrum

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser