Annons

Trots mångmiljonplus

Det går bra för kommunen som för de första fyra månaderna visar ett plus på hela 45 miljoner kronor och på årsbasis pekar prognoserna mot ett positivt resultat på hela 27 miljoner kronor.

Men säg den glädje som varar, redan nästa år stundar tuffare tider som fick den styrande treklövern med stöd av sverigedemokraterna att lyfta ut juni månads budgetärende i kommunfullmäktige. Nu kommer beslutet om rambudgeten i stället att fattas först i oktober.
– Vi tycker det är viktigt att fullmäktige beslutar om vilka ramar som gäller i juni, då sänder man tydliga signaler till förvaltningar och nämnder om vad som gäller, poängterade oppositionsrådet Niklas Karlsson, s, och poängterade att tuffa beslut blir inte lättare för att man skjuter dem framför sig.

Annons
 

– Detta är min första budget och jag känner att det behövs mer tid för att gå igenom de olika frågorna, därför fattar vi nu det här beslutet, menade kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg fp med tillägget att han såg förvaltningarnas önskemål som lite av en önskelista
– Vi måste prova varje investering och göra nödvändiga förändringar, det kommer att innebära arbete med rödpennan.

Problemområdena är för dagen tre, dels en investeringsbudget på dryga 400 miljoner kronor, Dels handlar det om reducerade statsbidrag med 19 miljoner kronor och dessutom riskerar barn- och utbildningsnämndens ett underskott på hela 22 miljoner kronor.
– En så hög investeringsbudget är ett hot mot kommunens ekonomi och därmed våra möjligheter att bibehålla den välfärd vi vill ha för våra invånare, påpekade Niklas Karlsson och bland investeringsobjekten återfinns två nya skolor för 35 miljoner, renoveringen av Västervångskolan för 27 miljoner, ett nytt äldreboende som i dag beräknas kosta 90 miljoner kronor med tanke på prispressen inom byggbranschen.

Till detta skall läggas ett resecentrum för Ventrafiken för närmare 200 miljoner kronor.

Vilka objekt som faller offer för rödpennan vill Torkild Strandberg inte säga i dag, men klart är att utrymmet för investeringar är beräknat till runt 75 miljoner kronor på årsbasis. Så behovet av prutningar på nämndernas önskemål är stora.
– Vi kommer nu att jobba nära tillsammans med nämnderna för att hitta fram till budgetramar i oktober och sedan kommer vi med den detaljerade budgeten i november, avslutade Torkild Strandberg medan Niklas Karlsson efterlyste tydligare direktiv till nämnder och förvaltningar.
– Klarar vi inte ekonomin så klarar vi inte välfärden. Det handlar om att våga ta ansvar.

Med röstsiffrorna åtta mot fem beslutade kommunstyrelsen att skjuta budgetmötet till oktober.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser