Annons

Budgetarbetet har kollapsatBUN riskerar underskott på hela 17,4 miljoner.

Kommunens budgetarbete har kollapsat och nu vill kommunstyrelsens ordförande, Torkild Strandberg, fp, skjuta på fullmäktiges budgetmöte från juni till oktober.
– Det är flera faktorer som ligger bakom dessa funderingar, förklarar Torkild Strandberg som fått stora problem med att balansera sin första budget och från socialdemokratiskt håll är kritiken hård.
Treklövern har helt enkelt tappat kontrollen och svåra beslut blir inte lätta bara för att man skjuter dem på framtiden, menar oppositionsrådet Niklas Karlsson, s, och anklagar samtidigt den styrande treklövern för att inte ta politiskt ansvar nu när man fått maken i Landskrona.
– Med den stora investeringsbudget som nu finns riskerar vi att investera ihjäl oss och dra på kommuninvånarna kostnader som kan bli ödesdigra, menar Niklas Karlsson och pekar på en investeringsbudget som för dagen överstiger 400 miljoner kronor för nästa år.

– Det är direkt oansvarigt att inte våga sätta ner fötterna och göra politiska prioriteringar, menar han och får delvis rätt i sin kritik av Torkild Strandberg.

Annons
 

– Underlagen för flera av dessa investeringar är för dåliga och det är ett av skälen till att jag vill skjuta fram budgetbeslutet, förklarar Torkild Strandberg och pekar även på andra ekonomiska faktorer som gör det bekymmersamt.

Dels handlar det om reducerade statsbidrag med 19 miljoner kronor och dessutom barn- och utbildningsnämndens riskerade underskott på hela 17,4 miljoner.
– Här svarar den sociala sidan för hela 12 miljoner kronor och allt detta måste analyseras bättre innan vi kan fatta beslut om budgeten, menar han medan Niklas Karlsson påpekar att budgeten i juni bara handlar om vilka ramar förvaltningarna skall rätta sig efter.

– Den typen av förändrade villkor kommer hela tiden och med en borgerlig regering kan vi förmodligen förvänta oss ännu fler försämringar, så det kan knappast komma som någon överraskning, påpekar Niklas Karlsson och påminner om att den detaljerade budgeten skall beslutas i november.

Som det nu är riskerar nämnder och förvaltningar att inte att få den tid som behövs för att göra egna prioriteringar inom beslutade budgetramar, påpekar han medan Torkild Strandberg inte tror att det skall behöva bli några problem.
– Vi kommer att arbeta i nära kontakt med förvaltningarna, så det skall inte behöva skapa någon oro.

När kommunstyrelsen sammanträder på tisdag kommer Torkild Strandberg att föreslå att budgetfrågorna lyfts ut, något som socialdemokraterna motsätter sig. Avgörandet hamnar då i Sverigedemokraternas händer och där sa man sig i anslutning till budgetarbetet att man vill fundera ytterligare innan man bestämmer sig.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser