Annons

Mitt emellan Idrottsplatsens a-plan och ishallen ligger ett nybygge. Det är kommunen som fört upp en byggnad som innehåller omklädningsrum till personal och idrottsutövare. Med tanke på att det finns funderingar att bygga om arenan kring a-planen kan placeringen tyckas märklig.
– Som vi ser på det så är det inte märkligt, säger Tom Sörensson på Fritid och Kulturförvaltningen på onsdagen och förklarar.
– Vi har placerat den så med tanke på att man ska kunna bygga ihop byggnaden med en framtida arena.

När redaktionen talar med Sörensson på torsdagsförmiddagen låter det annorlunda.
– Jag har nog utryckt mig fel. Byggnaden är inte avsedd att vara hopbyggd med någon eventuell framtida arena.

Annons
 

Omklädningsbyggnaden är ritad av arkitekten Leif Arnsby och har kostat sju miljoner kronor att bygga.
– De flesta pengarna var avsatta sedan länge men de var riktade till idrottsomklädningsrum. Eftersom vi senare kom på att vi skulle behöva omklädningsrum till personal så ansökte vi om mer pengar och fick det.

Med tanke på att de sex helt nybyggda omklädningsrummen i Glumslöv bara kostat hälften av de tre på idrottsplatsen så är det många som talar om skrytbygge.
– Det kan finnas olika uppfattningar om bygget. Men varför måste allt likna en lada? Vi ville inte heller bygga något som påminde om det så kallade röda huset.

Personalen som nu får byta om i det nya huset har tidigare haft omklädning i ishallen.
– Vi har ute på anbud att renovera de gamla omklädningsrummen så att det blir fler till de som utövar idrott. Detta ska förhoppningsvis vara klart till hösten. I samma anbud ligger också att renovera omklädningsrummen i den röda byggnaden bakom engelska läktaren. Den är mycket sliten och behöver göras vid. Problemet är att det är svårt att få byggföretag att göra jobbet eftersom marknaden är het.

Bedömare påstår att huset med de många svåra vinklarna är svårmöblerat och dessutom saknas torkskåp till personalen som ofta är ute i ur och skur. Enligt Tom Sörensson är dock personalen mycket nöjd med de nya faciliteterna.
– Jag talade med avdelningschef Bengt-Arne Nilsson igår och enligt honom så var personalen mycket nöjda med allt.

Vad Landskrona Direkt erfar så är behovet av omklädningsrum ute på IP stort. Många lag i de yngre åldrarna byter nu om hemma men enligt Tom Sörensson har klubbarna på området kontaktats om de nya lokalerna.
– En del kommer att få möjlighet att byta om i den nya byggnaden redan på måndag.

Vad gäller en eventuell om- eller nybyggnad av arenan runt a-plan är läget ovisst.
– Enligt de styrande så finns det inte några ekonomiska förutsättningar att bygga om i nuläget. Man kommer dock att se över möjligheten att låta privata parter vara med att finansiera. Inget formellt beslut är taget men vi kommer att göra som på många andra ställen, att låta näringslivet vara med.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

 

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser