Annons

Nya villor i Saxtorp

En ny detaljplan för Saxtorp möjliggör byggandet av 27 villor.
– Det finns en stor efterfrågan på bostäder i kommunen och att kunna erbjuda ett naturnära boende som det här är bara positivt, förklarar byggnadsnämndens ordförande Gerd Bernström, fp.

Planområdet ligger intill Saxån och omfattas därför delvis av riksintresse för naturvården.
– Målsättningen är att integrera de nya bostäderna med befintlig bebyggelse i Saxtorps stationssamhälle, påpekar stadsarkitekt Annika Cronsioe och understryker att byns identitet på så sätt kommer att stärkas.
– Och fler människor får möjlighet att bo nära naturmiljön i Saxåns dalgång.

Annons
 

Området som berörs har tidigare varit jordbruksmark och nu kommer planen att skickas ut på samråd och som underlag finns den tidigare detaljplanen för Saxtorp som togs fram för ett drygt år sedan.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser