Annons

Nu reagerar idrottsföreningarna mot sammanslagningen av kultur- och fritidsförvaltningarna till en Fritids- och kulturförvaltning och kräver att kommunen inrättar en idrottsförvaltning med övergripande ansvar för idrottsfrågorna.
– Kraven kommer från flera av våra medlemsföreningar som upplevat att idrotten kommit på undantag i den nya förvaltningen, förklarar Gunnar Nilsson, ordförande i LISA, Landskrona Idrottsföreningars Samorganisation, som i en skrivelse till kommunen påtalat problemet.

Det var för två år sedan som kommunen genomförde en större omorganisation. En effekt av detta blev att flera förvaltningar slogs samman. Förutom Fritid och kultur bildades en Teknik- och stadsbyggnadsförvaltning genom sammanslagningen av tekniska förvaltningen och stadsbyggnadskontoret.
– Det är folk från kulturförvaltningen som tagit över och idrottsfrågorna har hamnat i bakgrunden, förklarar en idrottsledare som inte vill framträda med namn.
– Vi för vår talan genom LISA, det blir bäst så, menar han och Gunnar Nilsson förstår kritiken.

Annons
 

– Idrottsföreningarnas ungdomsverksamhet är ett viktigt inslag i kommunens trygghetsarbete och då borde man stödja föreningarna mer, menar han och hoppas att skrivelsen skall resultera i en dialog med såväl tjänstemän som politiker.

Även om förvaltningarna slagits samman så finns fortfarande två politiska nämnder och Tord Ohlsson, fp, sitter som ordförande i fritids- och turistnämnden.
– Jag ser inga problem med att frågorna ligger i en förvaltning, men att också slå samman nämnderna ställer jag mig tveksam till, menar Tord Ohlsson och påpekar att det i grunden handlar om ekonomi.

Vi har helt enkelt inte pengar till allt som vi vill göra och har därför begärt mer pengar i de pågående budgetförhandlingarna. Som jag ser det är det inte organisationen utan ekonomin som är problemet.

Att det handlar om politiska viljeinriktningar är alla överens om och i sin skrivelse påpekar LISA att det saknas strategi för att lyfta idrottsfrågorna och återskapa Landskrona som en av de ledande idrottsstäderna i södra Sverige.

Det bekymrar oss när vi vet att idrotten är viktig både ur ett fostrande perspektiv för barn och ungdomar, men också ett viktigt inslag när det gäller att marknadsföra Landskrona, avslutar Gunnar Nilsson.

I skrivelsen kräver LISA att idrottsanläggningarna byggs ut och renoveras. Att stödet till föreningarna ses över och förbättras och att idrottsföreningarna engageras i kommunala aktiviteter.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP


 

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser