Annons

Ökade resurser för kvinnofrid

Förra året hade kommunens kvinnofridteam kontakt med 45 kvinnor som utsatts för olika former av kränkningar och nu finns en handlingsplan klar för hur dessa frågor skall hanteras i framtiden.
Vi har diskuterat den här frågan en längre tid och därför känns det nu skönt att vi i total politisk enighet har en handlingsplan klar, förklarar en nöjd ordförande i vuxennämnden, Mattias Adolfsson, fp.

Handlingsplanen, som väntas träda i kraft till hösten, innehåller flera konkreta förslag. Ett av dessa innebär att 1,5 tjänster kommer att avsättas för att arbeta specifikt med kvinnofridsfrågor.
– I dag har vi tio timmar avsatta i veckan för dessa frågor, så det blir en avsevärd förbättring, poängterar förvaltningschef Lena Mårtensson Stenudd som räknar med att klara de nya uppgifterna inom uppgjord budget.

Annons
 

Men vi har ansökt hos kommunstyrelsen om bidrag för att klara utbildningsbehovet av personalen, förklarar Mattias Adolfsson som räknar med att förvaltningen på årsbasis kan få 500 000 kronor av de fem miljoner som finns avsatt i kommunens trygghetsfond.

Planens övergripande målsättning är att kvinnor skall känna sig trygga och själva kunna bestämma över sina liv. Antalet fall av våld mot kvinnor ska minska. Här visar statistiken att antalet kvinnor som tvingats till kontakt med förvaltningen ökat från 32, 2005, till 45 i fjor och av dessa var 36 kvinnor med barn under 18 år och 25 hade utländsk bakgrund.
– Här räknar vi inledningsvis med en ökning, det brukar bli effekten om man ökar insatserna inom ett problemområde. Men på sikt är målsättningen att få ner antalet kvinnoövergrepp, betonar Mattias Adolfsson.

Av planen framgår att samverkan mellan myndigheter och frivilligorganisationer skall utvecklas. En sådan kan vara en framtida kvinnojour.
Här för vi lösa resonemang med några kvinnor som är beredda att starta en jour, men det oerhört krävande, förklarar Lena Mårtensson Stenudd och tillägger att man från förvaltningens sida är beredd att ge det stöd som behövs för att komma i gång med verksamheten.

Det skyddade boende för kvinnor som utsatts för våld skall ses över och i dag har förvaltningen en lägenhet med hemlig adress och förfogar i övrigt över sex längenheter för olika slags behov av tillfälligt boende.

Viktigt blir också informationsarbetet ut mot kommuninvånarna och här är avsikten att kvinnofridsteamet skall delta i olika offentliga sammanhang för att sprida kunskap om frågorna och hålla informationsmaterial uppdaterat.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser