Annons

8 av 10 invandrarföreningar fick avslag på bidragsansökningar

Den styrande treklövern körde över tjänstemännen i vuxenförvaltningen och nekade åtta av tio invandrarföreningar bidrag.
– Vi har tagit fram riktlinjer för hur bidragen skall fördelas och följer man inte dessa så skall man inte ha bidrag, motiverade ordförande Mattias Adolfsson, fp, beslutet medan socialdemokraterna var av en annan uppfattning.
– Vi stöttar tjänstemännen förslag och anser att man här inte får vara så byråkratisk eftersom det handlar om människor som många gånger tvingats fly från krig och elände. Dessutom kommer de från andra kulturer och har därför inte den föreningsvana som vi har här i landet, poängterade Jonas Esbjörnsson, s, och upplyste samtidigt om att det i grunden handlar om väldigt små belopp.

Tjänstemännen vill gå mjukare fram vid handläggningen, men där blev det alltså totalstopp.
– Här handlar det mer om principer än ett humant tänkande, suckade Jonas Esbjörnsson.

Annons
 

De tio föreningarna hade sammantaget ansökt om ett stöd på 121 833 kronor. Nu beviljades två föreningar stöd, Finska föreningen och Serbiska föreningen Avala med vardera 25 000 kronor. Övriga fick avslag därför att ansökningarna inte var riktigt ifyllda. I vissa fall saknades medlemsmatriklar i andra handlade det om brister i den ekonomiska redovisning.

Slutdaltat sa moderaten
En som drivit frågan hårt och som nu gläds åt tillämpningen av reglerna är moderaten Marko Huttunen, ledamot i vuxennämnden.
Nu är det äntligen slutdaltat med invandrarföreningarna i Landskrona. Vi avslog en rad bidragsansökningar som inte följde reglerna. År efter år har socialdemokraterna daltat med invandrarföreningarna och gett dem bidrag även om de inkommit med ofullständiga ansökningshandlingar. De gav dem bidrag även när de inkom med ansökningshandlingar för sent. Men nu är det slutdaltat. Förhoppningsvis lär sig föreningarna något av detta. Det är ordning och reda som gäller framöver, menar Marko Huttunen.

Vad gäller finska föreningen så ville tjänstemännen avslå ansökan eftersom föreningen visade på en hög nettovinst, 64 514 kronor, vid försäljning av mat och dryck. Men nämnden tyckte annorlunda och beviljade bidrag.

Stödet till olika invandrarföreningar kom till för att underlätta för olika kulturer att skapa gemensamma mötesplatser och något egentligt regelverk för hur bidragen skall fördelas saknas fortfarande.
– Vi har tagit fram riktlinjer i avvaktan på riktiga regler och det är dessa riktlinjer vi nu går efter, avslutar Mattias Adolfsson.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser