Annons

ÄO begär extra miljoner

Biståndstimmarna blev fler än budgeterat, därför tvingas nu Äldre- och omsorgsnämnden vända sig till kommunstyrelsen och begära två miljoner kronor extra. En begäran som man inte hade behövs komma med om förvaltningen fått behålla det överskott på fyra miljoner som den styrande treklövern höll inne efter beslut i kommunfullmäktige.
Det är riktigt, men vi har en konstruktiv dialog med kommunledningen och vi kommer att få våra pengar, förklarar ordförande Viveka Skantz och förklarar att det är svårt att beräkna behovet av biståndstimmar.
– Behovet varierar från månad till månad och det är inte helt lätt att förutse, förklarar hon.

Förra åter uppgick antalet biståndstimmar till 376 000, nu pekar den första prognosen på att årets behov blir 387 000 timmar.
Vi kommer att anställa den personal som behövs och ingen kommer att bli utan bistånd, lovar Viveka Skantz.

Annons
 

Nu är det inte bara dessa pengar som nämnden vill ha extra, det behövs även tre miljoner kronor för att klara kostnaderna för de tillfälliga insatser som görs för personer som har rätt till eget boende enligt LSS.
– I dag finns 15 personer som inte fått sitt beslut om egen bostad verkställt och för att kunna ge dem viss service har vi tagit det här beslutet, förklarar Viveka Skantz som även här fått positiva besked från kommunledningen vad avser extrapengarna.

När det gäller bostäderna med särskild service så väntar två nya boende med sammanlagt tolv platser sår klara till årsskiftet, ytterligare ett boende står klart hösten 2008 och ett fjärde våren 2009.
– Förhoppningvis har vi då byggt bort den akuta kön, avslutar Viveka Skantz.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 


 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser