Annons

Nordiskt arbetarhistorikermöte

Idag och imorgon samlas ett fyrtiotal forskare (historiker, ekonomhistoriker, litteraturvetare och etnologer, arbetslivsforskare) på Villa Fridhill i Landskrona för att diskutera aktuell arbetarhistorisk forskning. Konferensen anordnas av historiska institutionen vid Lunds universitet i samarbete med Centrum för Arbetarhistoria. Inledningstalare är professor Ingar Kaldal från universitetet i Trondheim. Förutom ett tjugotal nyskrivna papers och projektpresentationer kommer även ett antal muntliga presentationer att hållas. Landskrona kommun uppmärksammar konferensen genom att bjuda konferensdeltagarna och särskilt inbjudna gäster på ett kvällsarrangemang med middag på Teaterrestaurangen, vid vilket kommunfullmäktiges ordförande, Lennart Söderberg, står för värdskapet, allt enligt ett pressmeddelande från Hans Wallengren på Centrum för Arbetarhistoria.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

Annons
 

UPP

 

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser