Annons

Finns lösningen på skolproblematiken i London och Berlin?

Skola och utbildning har under året stått i fokus på många olika sätt i Landskrona. Den nya kommunledningen har tydligt deklarerat att de vill se en skola för kunskap och med arbetsro samt ordning och reda.

I detta arbete söker kommunledningen och tjänstemän erfarenheter, kunskap och samarbetspartners på många håll. För en tid sedan besökte kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg, tillsammans med förvaltningschefen Ylva Runnström, Herbert Hoover Schule i Berlin, för att dra lärdom av deras erfarenheter bl.a. när det gäller frågor som rör ordning och reda i skolan. Herbert Hoover Schule införde för något år sedan en regel som innebar att man endast får tala tyska i skolan.

Annons
 

Inom kort kommer en delegation från BUN att besöka Botkyrka kommun, utanför Stockholm och idag reste en delegation, bestående av Torkild Strandberg, Ylva Runnström, områdeschef Reine Oscarsson, rektor Hans Henricsson, läraren Bo Giliusson och enhetschefen Ann-Marie Östberg till London.
Syftet med besöket är att studera den omläggning av det engelska skolsystemet som skett, som inneburit ett mycket tydligt fokus på kunskap och kunskapsutvärdering. Dessutom ska skolan Brampton Manor School besökas, skriver Torkild Stradberg i ett pressmeddelande.
Vår målsättning är att under hösten kunna sammanföra Landskronas skolor med Herbert Hoover Schule från Berlin och Brampton Manor School från London.

– Vi har mycket att lära av varandra och vi har många utmaningar som är gemensamma, säger Ylva Runnström.

Tryggheten i skolan står högt på vår agenda säger Torkild Strandberg. Vi kommer att vända på varje sten för att hitta lösningar och arbetssätt som fungerar.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser