Annons

Att det byggs mer än någonsin i kommunen har knappast undgått någon och nu drar sjutton studenter från Arkitektskolan i Lund sitt strå till stacken vad avser Landskronas framtida stadsplanering.
– För mig är det här väldigt spännande och intressant, berättar Helena Östling som känner Landskrona väl eftersom hon sedan 14 år tillbaka är bosatt i kommunen.
– Viktigast för oss är att förtäta staden och utveckla de kvalitéer som finns i centrum, förklarar Helena som tillsammans med Johanna Laursen skapat en helt ny stadsdel intill gamla Järnvägsstationen.

– Vi vill också flytta utbildningen från Karlslundsområdet till Landsverks gamla industrilokal som byggs om till en modern skola, poängterar Johanna Laursen som vill gå varligt fram när det gäller byggplanerna på åkermarken som omger Landskrona.
– Har man en gång byggt på förstklassig åkermark så kan man inte återställa jorden, därför vill vi att man går varligt fram och i första hand satsar på att utveckla centrum.

Annons
 

Koncentrera, blanda och profilera
Totalt har det sjutton studenterna skapat 13 fantasieggande förslag om Landskronas framtid och av dessa visas åtta i en utställning som pågår i Stadshuset till den 25 maj.
– Eleverna har fritt fått använda sin fantasi i arbetet och det innebär att förslagen är väldigt varierande, förklarar universitetslektor Peter Siöström, som varit kursansvarig och studenterna har dessutom haft handledning av professor Ellen Dunham Jones från Georgia Institute of Technology, aktiv inom New Urbanism rörelsen i USA.
Hans syn på en god stadsutveckling innehåller nyckelorden koncentrera, blanda och profilera. Landskrona är en stad där gamla industrier försvinner och ersätts med nya verksamheter, både vad gäller bostäder och modern industri. I studenternas arbete har ingått att skissa på nya framtidsplaner, poängterar Peter Siöström och studenterna kommer inte bara från Sverige utan från flera andra länder.

Hermann Nussdorfer kommer från Gratz i Österrike och han menar att Landskrona har stor potential att utvecklas till en stad med hög attraktionskraft.
– Närheten till havet är en stor fördel och det gäller också närheten till de stora städerna i regionen och för egen del ser jag det inte som omöjligt att det i framtiden går en färja igen mellan Landskrona och Köpenhamn. Det handlar om att utveckla olika delar av infrastrukturen.

Studenternas förslag är nu överlämnade till kommunledningen och kanske kommer ett eller annat korn att återfinns när detaljplanen för Södra Linjen skall presenteras.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser