Annons


Barn- och utbildningsnämnden vill satsa på en utökad sommarskola. Det innebär att alla elever i årskurs tre som inte lärt sig läsa erbjuds extra kurser under sommarlovet.
– Tidigare har det arrangerats på vissa skolor, nu vill vi utöka erbjudandet till att omfatta alla elever, förklarar buns ordförande Lisa Flinth, fp, som också vill utöka antalet platser i kommunens tal- och språkklasser.
– Detta gör vi för att markera hur viktigt det är med språket för framtida studier.

Enligt budgetskrivningen framgår också att regnskydd på förskolorna skall prioriteras samt att föräldrautbildning, så kalla aktivt föräldraskap, skall erbjudas alla intresserade småbarnsföräldrar.

Annons
 

Vidare vill bun undersöka möjligheten att öppna sju skolor också på kvällstid fredagar och lördagar, med föreningsstyrda aktiviteter.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser