Annons


Miljöförvaltningen får bakläxa av länsstyrelsen som upphäver nämndens beslut att mot ett hot om vite på 800 000 kronor stoppa avfallshanteringen på en fastighet i Saxtorp.
– Länsstyrelsens beslut betecknar jag som en oseriös hantering av ärendet, det är inget annat än ren slöhet, säger en mycket kritisk Håkan Ärnflykt, tf miljöchef i Landskrona som själv av fastighetsägaren anklagats för att konspirera och insinuera att det handlat om kriminell verksamhet, bland annat i en intervju i Sydnytt.

– I intervjun sa jag bara att det kan vara en affärsidé att ta hand om avfall och tjäna pengar och så vitt jag vet är det inte olagligt att göra affärer, påpekar Håkan Ärnflykt som har en ening nämnd bakom sig efter det att markägaren tillskrivit nämnden och frågat om man anser att ärendet hanterats på tillbörligt sätt.

Annons
 

I sitt svar konstaterar miljönämnden att ärendet blivit korrekt handlagt helt i enlighet med de krav som förvaltningslagen och miljöbalken ställer.

Vad gäller beslutet om inhibering av miljönämndens tidigare beslut så är det nu överklagat till länsrätten. I överklagandet påpekar nämnden att man bedömer verksamheten som tillståndspliktig och att markägaren aldrig sökt något sådant tillstånd.
– Nu hoppas jag bara att länsrätten fattar ett snabbt beslut, för som det är nu kan fastighetsägaren fortsätta att dumpa massor på tomten och vi har ingen aning om vad dessa innehåller, suckar Håkan Ärnflykt och anklagar samtidigt länsstyrelsen för en slapp handläggning.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser