Annons


På måndagen presenterade Svenskt Näringsliv årets rankinglista över det lokala företagsklimatet i Sveriges samtliga kommuner. Landskrona har tappat och hamnar i år på plats 257.
Vid jämförelsen mot andra kommuner är det främst företagens rekryteringsproblem som slår igenom. Kommunens service till företagen har också försämrats jämfört med andra och attityder till företagare hamnar långt ner.
På den positiva sidan utmärker sig ett mycket starkt nyföretagande och Landskrona tillhör fortfarande de kommuner som får de allra bästa betygen för infrastrukturen.
– Enkäten som rankingen baserar sig på gjordes i oktober-november 2006, en period då Landskrona befann sig i fokus nationellt. Det finns stor sannolikhet att debatten då påverkade den allmänna bilden av Landskrona negativt och att detta även spillt över i denna undersökning, säger biträdande regionchef Eva Frisk, Svenskt Näringsliv Skåne.
– Men det finns en stark framtidstro hos såväl företagare som politiker och kommunala tjänstemän fortsätter Eva Frisk.
– 6 av 10 företagare ser möjligheter att nyanställa de kommande åren om förutsättningarna är de rätta.

– Kommunen har sedan hösten 2005 arbetat med att skapa mötesplatser med näringslivet genom företagsbesök och lunchträffar samt arbetat internt med att höja servicegraden gentemot näringslivet. Dessa insatser är och har inte varit tillräckliga för att förbättra relationerna mellan kommun och näringsliv. Därför har ytterligare insatser redan påbörjats och nya tillkommer. Nytt för i år är bland annat att kommunstyrelsens arbetsutskott lägger sina möten på företag i kommunen och att kommunen årligen arrangerar en studieresa till kommunens vän- eller samarbetsorter för och med näringslivet. Vi vill också lära oss av dem som är framgångsrika i sitt arbete med det lokala företagsklimatet och kommer därför att göra studiebesök i ett antal kommuner, skriver Tutti Johansson Falk, Kommunalråd med ansvar för näringsliv, i ett pressmeddelande.

Annons
 

Från kommunhåll kommer man att utföra en enkätundersökning som kommer att ligga till grund för det framtida arbetet att föra näringslivet och kommun närmare varandra och att detta sedan ska synas i rankingen.
– Vår förhoppning är att alla dessa insatser ska märkas redan i nästa års ranking, även om vi är medvetna om att allt förändringsarbete tar tid. Vi kommer inte att slå oss till ro förrän vi är tillbaka minst på plats 98 där vi låg 2002. Ett mycket målmedvetet arbete för att underlätta och förbättra klimatet för våra företagare i kommunen har inletts, skriver Tutti Johansson Falk.

Och även från Svenskt Näringsliv tror man på en ljusare framtid även om man höjer ett varningens finger.
– Faran framöver kan dock vara att företagarna, liksom Landskronaborna, har fixerat sig vid det negativa så lång tid att man inte uppmärksammar och uppskattar allt det positiva som händer. Jag är dock övertygad om att vi kommer att få se Landskrona klättra ordentligt i vår rankinglista under kommande år, avslutar Eva Frisk.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser