Annons

Inga besparingar i bun trots underskott på 22 miljoner

Barn- och ungdomsnämnden riskerar ett underskott på omkring 22 miljoner kronor för innevarande år. Och värre kan det bli eftersom planerna för nya skolor i Häljarp och Glumslöv blivit kraftigt försenade.
– Det är helt enkelt en katastrof och uruselt skött, förklarade en mycket bekymrad ordförande Lisa Flinth, fp, som nu kräver att bun får en representant i kommunens organ för fysisk planering.
– Man kan inte planera för nya bostäder och glömma bort skollokalerna, suckade hon och konstaterade att planeringsbristen innebär att man får placera hela nio tillfälliga paviljonger i Glumslöv till en kostand av 4,5 miljoner och tre paviljonger i Häljarp för att klara behovet.

För Vens vidkommande innebär beslutet att den planerade skolan nu halkar ner på prioriteringslistan eftersom bygget inte kom i gång som planerat.
– Så är det, vi måste prioritera de område där behovet är störst, poängterade Lisa Flinth som också kommer att ta upp planeringsmissarna med kommunledningen.
– Alla har känt till att det behövs nya skollokaler och ändå har det här fått hända, det är skandalöst.

Annons
 

Vad gäller uppgiften om budgetunderskottet som kom det som en överraskning för nämndens ledamöter och nu skall förvaltningens tjänstemän plocka fram en detaljerad redogörelse till nästa vecka.
– Så här långt har jag bara fått veta att det kan handla om systemfel vad gäller redovisning av olika medel och kostnaderna för de minsta barnen och friskolorna blivit högre än budgeterat, förklarade Lisa Flinth och socialdemokraternas Curt Englund är bekymrad inför det pågående budgetarbetet.
– Jag fick de första signalerna för två veckor sedan och innan vi vet vad underskottet beror på och vilka effekterna blir så är det svårt att ta ställning till budgetförslaget, menade han och betonade samtidigt att man var överens med majoriteten bestående av den styrande Treklövern tillsammans med Sverigedemokraterna om huvudinnehållet i budgetskrivningen inför 2008.

Enligt de första uppgifterna fördelar sig underskottet jämt mellan individ och familjeomsorgen och de pedagogiska verksamheterna inom skolan, båda pekar mot ett minus på 11 miljoner vardera och så stora underskott har man tidigare inte brottats med i bun.
– Jag känner inte till att vi haft så negativa siffror och därför är det viktigt att vi får en detaljerad förklaring om den bakomliggande faktorerna innan vi kan gå vidare med budgetarbetet, analyserade Curt Englund.

Men trots det stora underskottet så finns inget om eventuella besparingar i majoritetens budgetskrivelse.
– Vår ambition är att vi skall klara verksamheten inom de ramar vi fått oss tilldelade och nu är inga besparingar aktuella, avslutade Lisa Flinth.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser