Annons

Marinan byggs i höst- Planarbetet med Jönsaplan påskyndas

Venbåtarna flyttas tillfälligt till gamla Köpenhamnsläget och fem arkitekter bjuds in till en arkitekttävling om utformningen av Jönsaplan, kvarteret framför Sofia Albertina Kyrka. Det framgår av byggnadnämndens budgetförslag för nästa år i vilken man även begär medel för att kunna anställa ytterligare två planhandläggare.
– Från kommunledningen är det en uttalad målsättning att tidsmässigt korta ner planarbetet och skall vi klara den uppgiften så krävs mer personal, förklarar stadsarkitekt Annika Cronsioe som också vill anställa en ny bygglovshandläggare.
Det hänger samman med att Tommy Lundell som har tjänsten i dag snabbt närmar sig pensionåldern och här handlar det om att vara ute i tid för att få en kvalificerad kraft.

När det gäller det fortsatta arbetet med Jönsaplan och Skeppsbrokajen har en arbetsgrupp tillsatts med Gerd Bernström, fp, som ordförande och i övrigt ingår presidiet från tekniska, byggnadsnämnden och kommunstyrelsen.
– Vi vill så snabbt det bara är möjligt komma i gång med upprustningen av kajerna och påbörja arbetet med den marina som de boende i Nyhamn blivit lovad, förklarar hon och som ett led i den processen undersöks möjligheterna att så snabbt som möjligt flytta Ventrafiken till Köpenhamnsläget.
– Det är bara en tillfällig lösning under några år tills det nya terminalbygget på Skeppsbrokajen står klart.

Annons
 

Arkitekttävling
Underlaget för en arkitekttävling gällande Jönsaplan skall vara klart i nästa månad och sedan kommer de fem ännu inte utvalda arkitektkontoren få några veckor på sig att skissa på sina respektive förslag.
– Vi arbetar här under stark tidspress och därför är det viktigt att vi får klartecken för de önskade tjänsterna, betonar Annika Cronsioe som prioriterar arbetet med nya planer för området från City Gross ner till Skeppsbokajen.
– När bussterminalen flyttar så frigörs stora ytor och då gäller det att ha planer framme för den fortsatta utvecklingen av området.

Vad gäller Nyhamn så kommer etapp två i gång under sommaren, det är Derome som bygger 53 lägenheter med bostadsrätt i solfjäderform intill Citadellbadet. Nästa år är det sedan dags för två fastigheter utmed kajen där fiskebåten Lilly lägger till, byggherre här är Peab som bygger 41 lägenheter med bostadsrätt.
– Men innan Peab kan börja bygga måste kajarbetet vara klart, därför är det viktigt att så snabbt som möjligt komma igång med arbetet, förklarar Gerd Bernström och de boende i Nyhamn har informerats om den pågående processen.

När Nyhamn började byggas skrevs ett avtal om en marina i Sockerbrukshamnen inom två år från det att man flyttat in. Den tidsgränsen är nu sprängd, men Gerd Bernström hoppas att arbetet kan påbörjas under hösten.
– Vi skall göra vad vi kan för att undvika fler förseningar.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser