Annons

Allt var klart för ett nytt skolbygge på Ven. Men marken lutade och bygget stoppades eftersom det skulle bli för dyrt.
Planer fanns då på ett skolbygge intill landsvägen, något som de kringboende motsätter sig. Dessutom vill länsstyrelsen först se en detaljplan för området. Därför ligger nu planarbetet nere och det är oklart när den nya skolan på Ven kommer att byggas.
– Jag vill att man undersöker vad som blir dyrast, ett utdraget planärende med överklagande eller att bygga intill Prästgården som man planerat från början, förklarar stadsarkitekt Annika Cronsioe som inte vill lägga ner resurser på ett planförfarande som riskerar att inte bli förverkligat.

Nu ligger frågan hos Barn- och ungdomsnämnden och på Fastighetskontoret som skall ansvara för bygget.

Annons
 

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser