Annons

Synen på demokrati stod i centrum när Eva Örtegren ,s, och Lisa Flinth, fp, i fullmäktige diskuterade varför den senare i egenskap av ordförande inte tagit upp två domslut till behandling i barn- och ungdomsnämnden.
– Du hade tillfälle att ta upp de båda domarna i nämnden, men avstod och fattade sedan själv beslut att inte överklaga och det stämmer inte med min syn på demokrati, menade Eva Örtegren som interpellerat i frågan och Lisa Flinth menade i sitt svar att det var av tidsskäl som hon avstod från att ta upp frågorna, dessutom hänvisade hon till att det inte fanns någon majoritet för ett överklagande.
– Jag inhämtade information från tjänstemännen innan jag fattade beslutet och det stod varje kommuninvånare fritt att överklaga domarna, vilket också gällde för Eva Örtegren, menade Lisa Flinth medan Eva Örtegren betonade vikten av att nämnden fick möjlighet att diskutera frågorna innan beslut fattades.
– I annat fall kan ordförande nöja sig med att ringa runt och fråga ledamöterna vad de tycker, så fungerar inte demokratin. Det är viktigt att frågor som nämnden tidigare tagit ställning till också fortsättningsvis handläggs av nämnden och inte av ordförande.

Det var i mars som Lisa Flinth på eget bevåg beslutade att betala ut 2 324 151 kronor till Kunskapsskolan och Säbyholms Montessoriskola som en följd av att länsrätten i en dom konstaterat att kommunen gjorde fel som endast beviljade kommunala skolor stadsbidrag för personalförstärkningar, så kallade Wärnersson-pengar.

Annons
 

I en senare dom har länsrätten också upphävt buns beslut om att införa ett skolpliktsavdrag för privatskolorna. Inte heller den domen överklagades, men här har inga pengar betalats ut.
– Innan vi fattar några beslut vad gäller skolpliksavdraget så skall vi inhämta ytterligare information och dessutom föra en dialog med friskolorna, påpekade Lisa Flinth vars handlande också blir föremål för handläggning i länsrätten dit hennes beslut att betala ut pengarna överklagats.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser