Annons

Fixar-Lennart kvar

Ålderskraven för att dra nytta av externvaktmästaren ”Fixar” Lennart Svensson för invånare som har hemvård skärps. Tidigare fick alla som hade hemhjälp och som fyllt 65 nyttja Lennart Svenssons tjänster, men nu måste man ha fyllt minst 67 år.
-Det är lagen som ändrats och därför måste vi också ändra på våra bestämmelser, förklarar Äldre- och omsorgsförvaltningens ordförande Viveka Skantz, m.

I den nya lagen konstateras att kommunen har befogenhet att tillhandahålla servicetjänster för personer som fyllt 67 år.

Annons
 

Det var i oktober 2004 som Lennart Svensson fick uppgiften att hjälpa pensionärer som då var över 75 och inskrivna i hemvården med enklare vardagliga göromål. I mars 2006 utökades verksamheten till att även omfatta personer fyllda 65 år och äldre som hade bistånd. Några månader senare utökades tjänsten till att omfatta samtliga kommuninvånare som fyllt 75 år och därefter tog förvaltningen nästa steg och tjänsten erbjöds då alla som hade hemvård.

Lennart Svensson är behjälplig med enklare sysslor, som att byta glödlampor, hänga upp gardiner eller en tavla, byta glödlampor eller fästa sladdar. Tjänsten är kostnadsfri för alla som har hemvård, för andra som nyttjar tjänsten blir avgiften 50 kronor per tillfälle. Syftet med projektet är att förbättra möjligheterna till kvarboende och att minska antalet fallskador bland vårdtagarna. Dessa olyckor är ett stort problem och Räddningsverkets statistik visar att 402 äldre omkom 2002 genom fallolyckor och man uppskattar att 61 000 äldre år 2000 uppsökte en akutmottagning efter att ha skadats lindrigt i en fallolycka.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser