Annons

17 tjänster bort när Komvux skär ner

Det är nu klart att 17 tjänster skall bort vid Komvux, 14 lärare, två anställda vid administrationen och en rektorstjänst försvinner. Förhandlingarna är nu slutförda, men några uppsägningar kommer inte att lämnas förrän man undersökt möjligheterna till omplaceringar.
Det kommer att ta ytterligare någon vecka innan vi vet hur det går med eventuella omplaceringar, förklarar vuxenförvaltningschef Lena Mårtensson Stenudd.

Det var när regeringen beslutade om minskade bidrag, för Landskronas vidkommande med hela 4,3 miljoner kronor, som den styrande Treklövern beslutade att inte skjuta till mer pengar utan istället skära ner på utbildningen. Detta har socialdemokraterna kritiserat hårt och med anledning av de planerade nedskärningarna interpellerade socialdemokraternas kommunalråd Niklas Karlsson i frågan vid gårdagens fullmäktigemöte.
– I Malmö sa man från början att ingen personal skulle sägas upp, man har därefter erbjudit personalen särskild ålderspension och avgångsvederlag. De som inte vill ha detta erbjuds tjänst på andra skolor eller får vänta tills det uppstår vakanser och hela processen var klar före jul. Om det till hösten 2007 visar sig att alla inte kunnat placeras kan uppsägningar komma att diskuteras på nytt, något som inte bedöms inte som sannolikt, påpekar Niklas Karlsson och konstaterar att liknande erbjudande inte lämnats till den berörda personalen vid Komvux i Landskrona.
– I Landskrona har personalen levt i ovisshet i fem månader innan man fått besked om vem som blir avskedad och vem som får stanna kvar. För i Landskrona handlar det om uppsägningar, särskild ålderspension och avgångsvederlag har inte varit aktuellt att diskutera.

Annons
 

Det avvisades från början som för dyrt trots att några kostnadsberäkningar inte gjorts, än mindre har det jämförts vad ett annat tillvägagångssätt skulle kostat. Man har inte ens räknat på vad det kostar att invänta pensionsavgångarna, påpekar han och Lena Mårtensson Stenudd bekräftar att det finns personer som uppnått 60 år och jobbat på Komvux i närmare 30 år som finns med bland de som riskerar att sägas upp.
Något avgångsvederlag har inte diskuterats, tvärt om finns det lärare som vill arbeta även efter pensionen.
– De uppsagda personerna förväntas arbeta vidare under uppsägningsåret och hålla stimulerande lektioner och inspirerande samtal med de studerande, en i mitt tycke näst intill omänsklig uppgift, påpekar Niklas Karlsson som i sin interpellation bland annat frågade kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg, fp, om han tycker att åtgärderna överensstämmer med god personalpolitik. Torkild Strandberg besvarar interpellationen vid kommande fullmäktigemöte.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser